Author: Raili

Narva, Victoria Bastion walls, 3D laser scanning

From July to August 2013, Geo S.T. OÜ carried out 3D laser scanning in Narva, scanning the external surface of the walls of Victoria Bastion.

Scanning resulted in the compilation of a detailed surface model of the wall using the AutoCad® Civil 3D® program in order to ascertain the volume of materials to be used in reconstruction.

Geo S.T. OÜ is carrying out surveys at the FA3 nuclear power plant in France.

In August 2013, Geo S.T. OÜ and AREVA NP concluded a contract to carry out engineering surveys during the construction of the 3rd nuclear reactor (FA3) being built at Flamanville, France.

Geo S.T. OÜ is providing survey services during the installation of reactor equipment and components requiring high precision.

Scheduled external audit of the quality management system

On 3 September 2013, the company underwent a scheduled external audit of its quality management system, conducted by Andrus Vaher, Auditor with Lloyd’s Register Quality Assurance.

The audit went very well, with no non-conformities (NC) detected. The results of the external audit have proven that the quality system of the company continues to operate effectively and meets the ISO 9001:2008 standard requirements.

Geo S.T. OÜ was issued with the certificate of a successful Estonian company in 2013.

Every year, the Krediidiinfo AS credit reference service, in collaboration with Experian, assesses Estonian companies based on their business performance. A Krediidiinfo rating is an assessment provided about a company, ascertained in the form of a cumulative score on business, financial and payment track record.

According to the assessment provided, Geo S.T. achieved the credit rating of AA (Very good) in 2012 based on its financial information.

Geo S.T. OÜ was issued with the certificate of a successful Estonian company in 2013.

2013_est_aa

Geo S.T. OÜ’s specialists are advising on surveys at the TSN1 and TSN2 nuclear reactors nearing completion in China.

Geo S.T. OÜ and AREVA NP renewed the contract concluded on 9 August 2011 to continue surveying consultancy during the construction of the TSN1 and TSN2 nuclear reactors being built in Guangdong Province in China.

Geo S.T. OÜ’s surveyors are providing technical support for both the construction of a high-precision 3-D underlying network and the installation of reactor equipment and components requiring high precision.

Scheduled external audit of the quality management system

24.05.2012 года компанией Lloyd’s Register Quality Assurance (Регистр Ллойда) в лице аудитора Андруса Вахера на предприятии был проведён очередной внешний аудит системы управления качеством. Аудит прошёл замечательно, поскольку не было выявлено несоответствий (NC – nonconformity), необходимости в исправлениях (RC – Required Correction) и в улучшениях (SFI – Scope for improvement). Результаты внешнего аудита подтвердили, что система качества предприятия постоянно действует эффективно и отвечает требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Geo S.T. became a member of ICC Estonia.

ICC Estonia has been created on the basis of the membership and directing bodies of the Estonian Trade Council. ICC is a unique global business organisation consolidating and representing participants in international business worldwide. For details, visit www.icc-estonia.ee

Uus raamleping Eesti Energia Võrguehitus AS-iga

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud uue töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tallinna ja Maardu piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks. Eelmise aasta lepingu raames teostati töid 116-l erineval objektil.

Geodeetiliste punktide andmekogu muutub riiklikuks

15. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus geodeetiliste punktide andmekogu asutamise koos andmekogu põhimäärusega, mis muudab senise Maa-ameti sisemise andmekogu riiklikuks. Andmekogusse kantakse andmed geodeetiliste tööde, võrkude, punktide ning märkide kohta; lisaks geodeetiliste võrkude mõõtmisandmed ning andmed nende teisenduste kohta. Geodeetilised punktid* on olulised selleks, et ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis täpselt määrata mistahes objekti asukoht. Igal geodeetilisel punktil on koordinaadid, mille alusel koostatakse näiteks topograafilisi kaarte; tehakse ehituseelseid töid alates projektide koostamisest kuni ehitiste märkimiseni looduses; täpsustatakse kinnistu piire; kaardistatakse kaevandusalasid jne. Andmekogu on avalik ja kättesaadav kõigile huvilistele Maa-ameti geoportaali kaudu.

Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/127122011006

Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis.

Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89.

Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003

 

« Previous PageNext Page »