Võtame tööle Soome töökogemusega ehitusgeodeete

Võtame tööle Soome töökogemusega ehitusgeodeete Tööülesanded Geodeetilised tööd Soome Vabariigis Nõudmised kandidaadile erialane haridus ja vastav töökogemus robot-tahhümeetri kasutusoskus arvutikasutamisoskus (graafika-ja erialased programmid) Soome keele oskus võime hakkama saada võõras keskkonnas hea suhtlemisoskus õppimise- ja arenemise võime täpsus, korrektsus ja kohusetunne töötahe ja lojaalsus Kasuks tuleb geodeedi kutsetunnistus autojuhilubade olemasolu kogemus rahvusvahelistes projektides osalemises Omalt Loe edasi…

Esimene Leica C10 laserskanner Eestis ja Baltimaades

29.03.2011 sai Geo S.T. OÜ kätte kauaoodatud laserskanneri Leica C10. Leica C10 näol on tegemist kaasaegseima seadmega maapealse skaneerimise valdkonnas. Leica C10 võimaldab mõõdistada kuni 300 m raadiuses kiirusega 50 000 punkti sekundis. Saadava pinnamudeli täpsus on 2 mm. Mõõdistada on võimalik nii täielikus pimeduses, kui lume- ja vihmasajus. Leica C10 on varustatud sisseehitatud digikaameraga, mis Loe edasi…

Büroohoone ehitus Soomes

1.märtsil alustas Geo S.T. koostöös Soome ettevõtte Pentti Hannukainen Ky-ga geodeetilisi töid büroohoone ehitusel Käpyläs, Helsingis.

Riigikogu võttis vastu ruumiandmete seaduse

Riigikogu võttis neljapäeval vastu Maa-ametis välja töötatud ruumiandmete seaduse, millega tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse ja luuakse õiguslikud alused Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga kooskõlas oleva Eesti ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamiseks. Ruumiandmete seadus sätestab avaliku võimu kandjate kohustused enda kasutuses olevate ruumiandmete haldamisel, jagamisel teiste avaliku võimu kandjatega ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning Loe edasi…

AS Eesti Energia Võrguehituse raamleping geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa ja Järvamaa piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks.

Koolimaja ehitus Soomes

  Geo S.T. osutab ehitusgeodeetilist teenust Espoo linna Saunalahti koolimaja ehitusel.  

HDS (High Definition Surveying) koolitus

Geo S.T. OÜ tellis Leica Geosystems’ilt HDS (High Definition Surveying ) ehk laserskaneerimise koolituse ettevõtte viiele töötajale, mis viidi läbi Leica Geosystems’i koolitaja poolt. Koolitus sisaldas teoreetilist ja praktilist osa ning kestis 4 päeva. Selle käigus tutvuti laserskaneerimise põhimõtetega, erinevate skanneritega ning punktipilve töötlemise tarkvaraga. Koolituse käigus teostati välimõõtmised laserskanneriga Leica ScanStation C10. Mõõdistati Geo Loe edasi…

Haabneeme kohaliku geodeetilise põhivõrgu taastamine

AS Lemminkäinen Eesti tellimusel teostas Geo S.T. perioodil august-oktoober 2010.a. seoses Rohuneeme tee rekonstrueerimisega hävinenud kohaliku geodeetilise põhivõrgu punktide taastamise. Hävinenud punktide asemele paigaldati 3 uut geodeetilise põhivõrgu punkti. Tööd teostati etteantud mahus vastavalt Maa-ameti juhendile „Kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhend“ ja anti üle Tellijale tähtaegselt.

Logistikakeskuse ehitus Soomes

Geo S.T. osutab ehitusgeodeetilist teenust Sipoos logistikakeskuse ehitusel.

Geo S.T. osales 04.09.2010 Struve Meridiaanikaare talgupäeval Võiveres

04.09.2010 toimus Eesti Geodeetide Ühingu ja Struve meridiaanikaare punktide tähistamise töögrupi ühine tööpäevak tähise paigaldamiseks vajalike eeltööde tegemiseks Võivere punkti juures. Talgupäeval osales ka kolm Geo S.T. töötajat, kes andisd oma panuse UNESCO maailmapärandisse kuuluva ajaloolise punkti tähistamiseks. 2010. a alguses esitati PRIA LEADER programmile projekt „F.G.W. Struve teostatud meridiaanikaare mõõtmise Simuna-Võivere baasjoone Võivere otspunkti Loe edasi…

Alates 3.augustist töötab Geo S.T. OÜ kolmanda juhatuse liikmena Jüri Pärtna.

Jüri Pärtna on 1984.aastal lõpetanud Moskva Riikliku Geodeesia ja Kartograafia Ülikooli (MIIGAiK). Jüri Pärtna on töötanud geodeedina Riiklikus Ehitusuuringute Instituudis (REI) ning AS-s Geoestonia. 1993.aastal asutas AS Geomark, mille ainuomanik ja juht oli kuni 2007.aastani, kui müüs ettevõtte enamusosaluse. Jüri omab töökogemust Soomes, Venemaal, Ukrainas, Taanis. 1993-2004 oli Jüri Pärtna Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse liige Loe edasi…

Väo raudteeviadukti monitooring

Seoses ehitusobjekti „E20 Loo Maardu teelõigu (km 9,0-17,4) rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. teostama Väo raudteeviadukti geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus rajatakse koostöös ehitajaga vaatlusjaamad, paigaldatakse raudteeviadukti sammastele monitooringuprismad ja vajumisreeperid. Monitooringut teostakse enne Väo raudteeviadukti ja Peterburi maantee alt tunneli Loe edasi…

Geo S.T. Lõuna-Eesti kontor asub alates 1. juulist 2010 uuel aadressil

Riia mnt 24, tuba 306, Tartu 51010 Osakonna juhataja: Sven Pedaja (GSM 53088610).

OL3: Paigaldati tuumajaama „süda“ ja põhikomponent

Soome Olkiluoto kolmanda tuumajaama OL3 ehitus on jõudnud uude sümboolsesse vahefinišisse – paika tõsteti reaktori põhikomponent ja „süda“ reactor pressure vessel. Komponent on 5.3 m pikk, läbimõõduga 10.6 meetrit ja kaalub 420 tonni. Geo S.T. meeskond on osalenud nii otseselt kui kaudselt selle seadme paigaldamise ettevalmistustöödes 2 aasta jooksul. Reactor pressure vessel-i edukas paigaldamine on Loe edasi…

Ettevõttes toimus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamine

12.03.2010 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamise raames välisaudit, mille viisid läbi Lloyd’s Register Quality Assurance juhtaudiitor Riina Soosalu ja audiitor Andrus Vaher. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab uue ISO 9001:2008 standardi nõuetele. Järgmine korraline välisaudit toimub 2011.aasta mai kuus.

« Previous PageNext Page »