Author: Raili

Geo S.T. OÜ 2011. aasta kehtiv krediidireiting on AA

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal.

Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. 2011. aasta kehtiv krediidireiting AA (Väga hea). See tähendab, et Geo S.T. kuulub 10% Eesti edukamate ettevõtete hulka.

Geo S.T. OÜ-le väljastati 2011. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.


Geo S.T. OÜ on CLGE GA Tallinn sponsor

Geo S.T. OÜ toetab üritust CLGE General Assembly in Tallinn 16.-17.09.2011.

CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) on Euroopa riikide geodeetide ja geomaatika valdkonna ühinguid ning liitusid ühendav organisatsioon. Ühingusse kuulub 34 liikmesriiki. Lisaks kõikidele EL riikidele on CLGE liikmeteks on ka Šveits, Norra, Island, Horvaatia, Venemaa, Moldova ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. Delegaatide kaudu esindab CLGE 78-t organisatsiooni, mille liikmete koguarv ulatub sadadesse tuhandetesse. Lähemalt vt www.clge.eu.

Ürituse korraldaja on Eesti Geodeetide Ühing. EGÜ on asutatud 1926. Aastal ning ühendab isikuid, kelle tegevusala on seotud geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute ja kaardistamisega. EGÜ on rahvusvaheliste organisatsioonide FIG (International Federation of  Surveyors) ja CLGE liige. Lähemalt vt www.egu.ee.

Tallinnas toimuva CLGE Peaassamblee teemaks on INSPIRE direktiiv, mille juurutamiseks Eestis on alates 15.02.2011 kehtestatud uus Ruumiandmete Seadus. Ruumiandmetest keskendutakse taristutele, eeskätt maa-aluste tehnovõrkude andmetele, nende kvaliteedile ja kättesaadavusele.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) eestvõttel on algatatud TehnoRajatiste AndmeHalduse (TRAH) projekt, mille eesmärgiks on sooritada jõuline hüpe Eesti tehnorajatiste andmete arenduses. Tehnorajatiste kasvav olulisus nõuab, et nende, valdavalt maa alla peidetud, elutähtsate rajatiste osas toimiksid kvaliteetseid andmeid sisaldavad kaasaegsed andmebaasid. Heade infosüsteemide olemasolu võimaldab avariide vältimise ning projekteerimise-ehitamise protsessi tõhustamise näol riigil ja tema kodanikel säästa olulisi ressursse.

Tehnorajatiste ruumiandmed tekivad geodeetide töö tulemusena, mistõttu on ka nemad huvitatud nimetatud andmete paremast haldamisest ja kättesaadavusest.

CLGE peaassambleel keskendutakse Euroopa riikide kogemustele kirjeldatud valdkonnas. Samuti on Eestil võimalus tutvustada meil hästi toimivaid süsteeme, aga leida ka ideid kitsaskohtade raviks.

Videoklipid laserskaneerimisest

Valminud on videoklipid mõningatest Geo S.T. OÜ poolt skaneeritud objektidest:

 • Ramboll Eesti AS tellimusel skaneeritud Keila sild

 • Nordecon AS tellimusel skaneeritud ja modelleeritud Lennusadama angaaride   betoonkonstruktsioonid.

Lennusadama laserskaneerimine

Geo S.T. OÜ teostas Nordecon AS tellimusel Tallinna Lennusadama hoone betoonkonstruktsioonide laserskaneerimise. Töö eesmärgiks oli betoonkonstruktsioonide teostusmõõdistus.

Välitöö teostati ühe päevaga. Skaneeriti ca 20 seisu. Saadud punktipilve mudelist on võimalik saada lõikeid ning koostada nii 2D jooniseid kui 3D cad-mudel.


Järvevana tee äärse ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine

Seoses ehitusobjekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. seoses Järvevana tee alt ehitatava tunneli ehitamisega ning sulundseinade paigaldamisega teostama ajutiselt ümbersuunatud Ülemiste-Tallinn raudtee ja raudtee mulde geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus paigaldatakse vajumisreeperid ja sulundseinadele monitooringuprismad (reflektorid) ning rajatakse vaatlusjaamad. Monitooringut teostakse tunneli ehitamise ajal ajutise raudtee piirkonnas.

Laserskaneerimise koolitus Kehtna MTK maamõõtmise eriala õpilastele

13.05.2011 viidi Geo S.T. OÜ ruumides läbi laserskaneerimise koolitus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli maamõõtmise eriala õpilastele.
4 tunnise koolituse käigus tutvustati laserskaneerimise tehnoloogiat, lasrskannereid ning tööprotsessi alates ettevalmistusest kuni lõpptulemuseni.
Praktilise tööna teostati välimõõdistus Geo S.T. OÜ laserskanneriga Leica ScanStation C10.
Koolitusel osalesid Kehtna MTK poolt 8 õpilast ning 2 õpetajat – Ain Jõgi ja Erni Ajaots.
Koolituse viisid läbi Jüri Pärtna, Gunnar Grünbaum ja Tanel Baumann.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

06.05.2011 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC), korrigeerimis- (RC) ja parendusvaldkondi (SFI) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Võtame tööle Soome töökogemusega ehitusgeodeete

Võtame tööle Soome töökogemusega ehitusgeodeete

Tööülesanded
 • Geodeetilised tööd Soome Vabariigis
Nõudmised kandidaadile
 • erialane haridus ja vastav töökogemus
 • robot-tahhümeetri kasutusoskus
 • arvutikasutamisoskus (graafika-ja erialased programmid)
 • Soome keele oskus
 • võime hakkama saada võõras keskkonnas
 • hea suhtlemisoskus
 • õppimise- ja arenemise võime
 • täpsus, korrektsus ja kohusetunne
 • töötahe ja lojaalsus
Kasuks tuleb
 • geodeedi kutsetunnistus
 • autojuhilubade olemasolu
 • kogemus rahvusvahelistes projektides osalemises
Omalt poolt pakume
 • väljakutseid pakkuvat tööd
 • kaasaegseid töövahendeid
 • väärilist töötasu
 • koolitus-ja arenguvõimalust
Tööle asumise aeg kohe

Kandideerimise soov saata e-postiga aadressil margus@geost.ee

Täiendav info:

Margus Sarapik
+372 5066853

 

Esimene Leica C10 laserskanner Eestis ja Baltimaades

29.03.2011 sai Geo S.T. OÜ kätte kauaoodatud laserskanneri Leica C10.

Leica C10 näol on tegemist kaasaegseima seadmega maapealse skaneerimise valdkonnas. Leica C10 võimaldab mõõdistada kuni 300 m raadiuses kiirusega 50 000 punkti sekundis. Saadava pinnamudeli täpsus on 2 mm. Mõõdistada on võimalik nii täielikus pimeduses, kui lume- ja vihmasajus. Leica C10 on varustatud sisseehitatud digikaameraga, mis võimaldab laserkiire abil saadava punktipilve ühendada digitaalse fotoga.

Leica C10 on esimene ja seni ainuke nii Eestis kui Baltimaades. Soomes on praegu kasutusel 1 ning kogu maailmas 500 sellist laserskannerit.

Laserskaneerimine on uus ja väga kiirelt arenev tehnoloogia, mis võimaldab saada ümbritsevast situatsioonist väga kiiresti suure täpsusega 3-mõõtmelist informatsiooni. Kasutatakse seda väga erinevates valdkondades, näiteks hoonete fassaadide mõõdistamine, topograafia, mõõdistamine kaevandustes ja tunneliehitustel, ehituste kontrollmõõdistamine, deformatsioonide uurimine, kultuurimälestiste mõõdistamine, kriminalistika, liiklusõnnestuste ja katastroofide uurimine jne.

Seade hangiti koostöös Geosystems Eesti OÜ ja Nordea Finance Estonia AS-ga.

« Previous PageNext Page »