Geodeetiliste punktide taastamise referents

  • Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu punkti nr 34 ja 35 taastamine – 2014
  • Kohaliku geodeetiliste tihendusvõrgu punkti Naartse_A nr 3822 ja SRP 1523 (3.klass) taastamine – 2014
  • KGPP nr 342 ümberpaigutamise geodeetilised uurimistööd-2013
  • Kohtla-Järve, RGPP 513 ümbertõstmine-2011
  • Rohuneeme teel riiklike geodeetiliste punktide ümbertõstmine-2010
  • Saue linna polügonomeetria punkti nr 1815 taastamine-2009
  • Laagri kohaliku geodeetilise alusvõrgu taastamine (kuni 6 punkti)-2008