2006.a. oli firmale edukas

OÜ Geo S.T. 2006 aasta käive oli 10,3 milj. krooni. Esmakordselt 10 aastase ajaloo vältel ületati 10 milj. piir. Ettevõtte kasum oli 0,3 milj. krooni ja palgakulu oli 3,0 milj. krooni. Kokku teostati töid 265 objektil. Topo-geodeetilisi mõõdistusi tehti 4,6 milj. krooni eest 88 objektil. Ehitusgeodeetilisi töid tehti 2,0 milj. krooni eest. Suurimad objektid olid seotud raudtee ehitusgeodeetilise teenindusega Põlva-Orava lõigul. Hüdrograafilisi mõõdistustöid teostati 45 objektil 1,5 milj. krooni eest. Kommunikatsioonide teostusmõõdistamisi teostati 79 objektil kogupikkusega ca 135 km. Lisaks teostati hoonete sisemõõtmisi, rajati geodeetilisi kohalikke alusvõrke ja teostati katastritöid. Suurimaks projektiks oli osalemine Mustvee ja Omedu sadamate uurimis- ja projekteerimistöödel.