Firmast

Äriregistrisse kantud: 05. märts 1997.a.

Registrikood: 10194979

Finland Y-tunnus: 2172518-2

Sweden F-skatt: 502078-6967

Käibemaksukohuslase number: EE100330133.
OÜ Geo S.T. on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 20. detsembril 1996.a. ning tegutseb edukalt geodeetiliste mõõdistustööde teostamisel. Pideva investeerimise tulemusena koosneb ettevõtte tehniline park kaasaegsest tehnikast. Töötajad on professionaalid, omavad rahvusvahelisi töökogemusi ja teadmisi töötamaks erinevate kaasaegsete mõõteinstrumentide ja metoodikaga.

Litsentsid ja kindlustus:

  • Ettevõte omab MTR-i registreeringut ehitusuuringutele reg-nr EG10194979-0001
    • ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine ehitusgeodeetilise uuringu tegemine insenertehnilise geodeesiatöö nagu vajumisvaatlus, ülesmõõdistamine, mahumäärang või muu insenergeodeetilise töö tegemine)
  • maakorraldustööd: (708MA-k kehtiv kuni 29.08.2026)

Ettevõte omab ametialast tsiviilvastutuskindlustust “General Liability Insurance”. OÜ Geo S.T on maailma äriorganisatsiooni ICC WBO Eesti rahvusliku organisatsiooni ICC Eesti ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige, ettevõtte töötajad on Eesti Geodeetide Ühingu liikmed ning firma kaubamärk on registreeritud Eesti Vabariigi Patendiameti Riiklikus Kauba- ja teenindusmärkide registris. Praegune ettevõtte meeskond on võimeline realiseerima ka kõige keerulisemaid ja raskemates tingimustes teostatavaid projekte.

Kvaliteet:

Geo S. T. OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem vastab rahvusvahelistele kvaliteedistandardi nõuetele ISO 9001:2015.
Selle kinnituseks on Lloyd Register Quality Assurance meie ettevõttele väljastanud kvaliteedisertifikaadi.
Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Geo S.T.-l on süsteemne kvaliteedijuhtimissüsteem , mis võimaldab kliendil rakendatud sisemisi protsesse paremini mõista ja vastab kliendi ootustele.
Geo S.T. OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär: geodeetilised mõõdistustööd,
3D laserskaneerimine, katastrimõõdistamine ja konsultatsioonid eespool nimetatud valdkondades.

Struktuur: