Tehtud tööd

2023

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Tartu, Narva mnt 2, (Atlantise maja) hoone 3D mudeli ja 2D jooniste koostamine

Tallinn, Nõlvaku tn naftamahutite 3D mudeli koostamine

Tartu Tähtvere lasteaia 3D mudeli koostamine

Abja-Paluoja Vallamaja 3D mudeli koostamine

Iru elektrijaama hoone 3D mudeli ja 2D jooniste koostamine

Tallinn, Juurdeveo tn 10 hoone kahe korruse ruumide mõõdistamine ja jooniste koostamine

Höhle tootmishoone seinte 3D laserskaneerimine

Tallinn, Nuia tn 2 hoone 3D skaneerimine ja 2D jooniste koostamine

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Tallinn, Lennujaama tee 4  maa-ala geodeetilised uurimistööd

Villa, Andropoffi  ja Männiranna maa-ala geodeetilised uurimistööd

Rae, Lennuradari tee 40  maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinna lennujaama kütuseterminali maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Järvetipu arendusala osalise maa-ala plaani mõõdistamine

Tallinna Lennujaama loodeosas maa-ala geodeetilised uurimistööd

Pärnumaa, Uulu, Lillepõllu osalise maa-ala plaani mõõdistamine

Ehitus-geodeetilised tööd ja teostusmõõdistamised

Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi rajamine, ehitusgeodeetiline teenindamine

Tiskre spordiväljakute mahamärkimine

Villa Andropoffi hoone ehitusgeodeetilised tööd

Tallinn, “Tooma“ päikesejaama ehitusgeodeetiline teenindus

Tänassilma, Enefit Connecti sidetrassi teostusmõõdistus

Laitse  passivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine – mahamärkimine ja teostusjoonise koostamine

Päidre passivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine – mahamärkimine ja teostusjoonise koostamine

Rootsiküla ja Nina küla kaabelliinide mahamärkimine ja rajatud kaabelliinide teostusmõõdistamine

Geodeetiliste punktide taastamine

Tallinna KGV punktide nr 931, 929V, 2835, 2826, 2827, 2815, 2816, 2505, 2507, 1232, 10715, 0535 (Maarjamäe) hooldus ja remonttööd

Metsakasti, Geodeetilise võrgu punkti 11640 (kohalik võrk 2 järk, nivelleerimise 2. järk) teisaldamine

Järvakandi KGV punkti nr 4843 ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Katastritööd

Väljamäe ja Loopealse katastriüksuste piiride muutmine

Maakorraldustööd riigitee 21139 Kuressaare–Mariental km 0,734–1,374 kergliiklustee lõigul

Leppneeme, Põlluveere tee 4 (89001:003:0509) ja Vana-Jaani (89001:003:0511) katastriüksuste piiride omavaheline muutmine

Putkaste, Uustalu (KÜ 45202:002:0671) katastritoimingud katastriüksuse kolmeks jagamisel

Tallinn, Hiie põik 7 (kü 78401:101:2696) piiride kindlakstegemine

Maardu, Keemikute tn 45 katastriüksute jagamine vastavalt kehtestatud detailplaneeringule

2022

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Saku, Teaduse tn 4 (71801:005:0278), Põllumajandusuuringute Keskuse karantiinkasvuhoone 3D skaneerimine, 3D mudeli ja 2D jooniste koostamine

Ähijärve, RMK Karula külastuskeskuse (Suuremäe KÜ 14303:001:0116) hoonete 3D skaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Kadrina keskkooli peahoone mõõdistamine ja 3D lähtemudeli koostamine

Võru Riigimaja osaline 3D skaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Haabneeme, Kaluri tee 8 korterelamu mõõdistus (35 korteriomandit) ja inventariseerimisjooniste koostamine

AHHAA keskuse Newtoni kohviku 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Paulig Baltic ruumide skaneerimine, punktipilve ja 3d mudeli koostamine

Eesti Panga Pliiatsisaali mõõdistamine ja 3D mudeli koostamine

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Tallinn, Ahtri tn 6 (78401:114:0120) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Kaunismaa arenduse maa-ala (ca 70 ha) geodeetilised uurimistööd

Anija mõisa, Kehra tee 8 (14101:001:0607) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised tööd välisriikides

Helsinki, Lyyra (Siltasaarenkatu 13, Helsinki) – geodetic surveying works – ehitusgeodeetiline teenindamine

Ehitus-geodeetilised tööd ja teostusmõõdistamised

Tallinn, Õismäe tiigiala ja purskkaevu renoveerimise ehitusgeodeetiline teenindamine

Kadrina, Hulja ja Ridaküla kaabelliinide mahamärkimine ja rajatud kaabelliinide teostusmõõdistamine

Kehra, Ardu, Oru, Kullamäe, Saha, Ülgase, Aruaru side juurdepääsuvõrgu rajamine – kaabelliinide mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Geodeetiliste punktide taastamine

Sillamäe geodeetilise võrgu punktide nr 110, 111 ja 5836 (klass:kohalik võrk 2. järk) teisaldamine

Tallinna kohaliku geodeetilise võrgu hoolduse-, rekonstrueerimis-, mõõtmis- ja nivelleerimistööd (koostöö Metricuse ja REIB)

Tallinn, geodeetilise mõõdistusvõrgu punkti 2529 (Kohalik võrk 2. järk) ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Katastritööd

Riigi omandis oleva maa jagamise ja riigitee 11220 Kernu–Kohila km 8,70–16,00 Hageri–Kohila lõigu maakorraldustööd

Põhja-Sakala, Võhma-Kirivere kergliiklustee maakorraldustööd

Riigitee 4 (E267) Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4–143,0 Pärnu–Uulu lõigu jagamise maakorraldustööd

2020/2021

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Tallinn, Vene tn 23 hoone katusealuse 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Tallinn, Kopli tn 35 alajaama 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Tallinna Lennujaama reisiterminali pagasiala 3D laserskaneerimine ja lähteolukorra 3D BIM-mudeli koostamine

Viru Keskuse hoone osaline 3D mõõdistamine ja 3D mudeli koostamine

Kadrioru Kunstimuuseumi ruumide mõõdistamine ja 2D jooniste koostamine

Tallinn, A.Weizenbergi tn 23 (78401:115:2010) hoone 3D laserskaneerimine ja 3D mudel

ETDM külastusala 3D skaneerimine ja lähtemudeli loomine ja plaanide koostamine

Peetri mõisa (KÜ 62903:002:0660) hoonete 3D laserskaneerimine ja 3D mudelite koostamine

Maasilinna linnuse varemete 3D mõõdistamine ja punktipilve ning 3D mudeli/2D jooniste koostamine

Tallinn, Kloostrimetsa tee 52 (78401:101:6435), Tallinna Botaanikaaia administratiivhoone 3D laserskaneerimine

Meremõisa, Näkineiu tee 33 (29501:007:0977) vaatlustorni 3D laserskaneerimine ja punktipilve koostamineTõrva

Tervisekeskuse hoone 3Dlaserskaneerimine ja 2D jooniste koostamine

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Tallinn, Uus tn 19 // Vene tn 28 (78401:101:0162) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Jaanikese motokompleksi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks maa-ala geodeetised uurimistööd

Tallinn, Tooma tn 14 // Väomurru tn 1 (KÜ 78403:313:0005) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Kuressaare Lennujaama osalised maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome Vabariik, Talberginkatu 1c 15 (Tanssitalo runko) mittaustyöt ehitusdeodeetiline teenindamine

Soome, Rauma – Karin Kampuksen työmaan mittauspalvelut

Soome, Kouvula-Pieksänmäki ratamittausprojekti, töö nr 17033

Ehitus-geodeetilised tööd ja teostusmõõdistamised

Sillamäe sadamas ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine

Põltsamaa, „Jõgeva maantee ja Tartu maantee rekonstrueerimine“ (RH:222792) ehitusgeodeetiline teenindamine

Ämari Lennubaasi põhjaperimeetri kaabelliinide ehituse geodeetiline teenindamine, tellimuskood 1348-1

Tallinna Lennujaama Reagendilaohoone ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Tartu, Kuressaare ja Ruhnu Lennuväljade takistuste mõõdistamine andmebaasi loomiseks

Paldiskis ja Ämaris kaitseväe multifunktsionaalse spordiväljakute ehitusgeodeetiline teenindamine

Tallinn, Keskuse tn 1 // Sõpruse pst 252 „Männipargi puhkeala rekonstrueerimise“ ehitus-geodeetiline teenindus

Alatskivi ja Kolkja staadioni ehitusjärgne mõõdistamine

Kunda sadama ehitustegevusega seotud mahtude arvutamine

Geodeetiliste punktide taastamine

Sindi geodeetilise võrgu punkti nr PP28 (klass: Kohalik võrk II järk) teisaldamine

Geodeetilise kõrgusvõrgu punkti nr 8435 koodnumber 64-852-98435 (liik: Pinnasreeper. Nivelleerimise I klass) teisaldamine

Saaremaa, kohaliku geodeetilise võrgu punktide nr 215 (1.järk) ja nr 204 (2.järk) ning 205 (2.järk) ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Saku kohaliku geodeetilise võrgu 2.järgu punktide nr 4602, 103304 ja KE39 teisaldamine

Pärnu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 488 ja 7103 (2. järk) teisaldamine ning nr 465 kontrollmõõdistamine

Saue geodeetilise mõõdistusvõrgu punkti PP217 (klass: Kohalik võrk 2. järk) ümberpaigaldamine

„Riigitee 1 Tallinn-Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve-Toila km 0,13-5,398 rekonstrueerimise“, Geodeetilise võrgu punktide 0069, 0939, 7231, 33, 40, 41, 42 teisaldamine

Katastritööd

Riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 36,5–38,0 Kuivajõe bussipeatuse ja Kuivajõe parkla maakorraldustööd

Riigitee 46 Tatra–Otepää–Sangaste km 1,950–12,972 Pühi–Makita lõigu maakorraldustööd

Vääna-Jõesuu, Rubiini tee 20, Rubiini tee 22 ja Rubiini tee 24 ning Kõrre tee 2L kinnistuga piirnevate piiripunktide taastamine

Riigitee 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4–143,0 Pärnu–Uulu lõigu maakorraldustööd

Kurkse, Supelranna (KÜ 56201:001:1375) katastritoimingud katastripiiride kindlaksmääramisel

Hageri, Hansoni (KÜ 31701:001:2372) katastriüksuse jagamine kaheks

2018/2019

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Maardu, Narva mnt 28a kõrvalhoone 3D laserskaneerimine ja 2D plaanide koostamine

Tõrva Tervisekeskuse hoone 3Dlaserskaneerimine ja 2D jooniste koostamine

Kintsli kõrtsihoone 3D skaneerimine ja 3d mudeli koostamine

Tallinn, Marja tn 5 katlamaja korstna 3D laserskaneerimine, 2D plaanid+3D mudel

Tallinn, Kadaka tee 181 korstna 3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Narva piirivalvekordoni 3D laserskaneerimine, modelleerimine ja geodeetilised uurimistööd

Tartu, Riia 15 hoone 3D laseskaneerimine ja 3D mudeli koostamnine

Tallinn, Maakri tn 23a hoone 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Paldiski, Nikolai kiriku laserskaneerimine ja 3D mudeli ning 2D plaanide koosatmine

Tartu Kunstimuuseumi hoone 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Tallinn, Tartu mnt 80d, 80e, 80f ja 82 katastriüksuste liitmine

Rapla Riigimaja hoone 3D skaneerimine ja Reviti 3D mudeli koostamine ning maa-ala geodeetilised uurimistööd

Kuressaare kindluse 3D mõõdistamine ja punktipilve ning 3D pinnamudeli koostamine maketi valmistamiseks

Tallinna Lennujaama reisiterminali pagasiala 3D laserskaneerimine ja lähteolukorra 3D BIM-mudeli koostamine

Eesti Elektrijaama peahoone siseosa 3D laserskaneerimine, 2D jooniste ja 3D mudeli koostamine

Põllumajandusmuuseumi töökoja 3D laserskaneerimine ja punktipilv

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Saue, Tule tn 20 maa-ala plaani kaasajastamise geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Akadeemia tee 45 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Pikk tn 66 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Astangu 23b ja 23c maa-ala geodeetilised uurimistööd

Narva, Siivertsi, Peetri ja Saksa-Soome kalmistute maa-ala geodeetilised uurimistööd

Arheoloogilise väärtusega objektide asukohtade kaardistamine Rail Baltic trassil Harjumaa

Paide, Lõigul 15157 ja 15158 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Rahukohtu tn 4 (78401:101:0300) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome, TYL Hertsi kaubanduskeskuse ehitusdeodeetiline teenindamine

Soome, Helsinki – KOy Arkadiankatu 4 – 6 kiinteistön sisätilojen laserkeilaus

Soome, Lähipalvelukeskus Hertsi, töö nr GIGA 10001 ehitusgeodeetiline teenindamine

Soome, Tahkoluoto Bulk-terminali territooriumil ehitusgeodeetilised tööd

Ehitus-geodeetilised tööd ja teostusmõõdistamised

Tallinn, Tähetorni Tööstuspargi ehitusgeodeetiline teenindamine

Jüri, ABB tehase hoones stantspingi vundamendi konstruktsiooni märkimistööd

Tallinn, „Original Sokos Hotel Viru“ ja „Viru Keskuse“ vajumisreeperite mõõdistamine

Kivila spordipargi rajamise ehitusgeodeetiline teenindamine

Tallinn, Tondi tn rekonstrueerimise ehitusgeodeetiline teenindamine

Kohtla-Nõmme, kõrvalmaantee km 0,0-3,346 välisvalgustuse ehitusgeodeetiline teenindamine

Balticconnektori gaasitoru lõigul Kiili-Paldiski teostusmõõdistamine

Tallinna Lennujaama asfalteerimistööde järgne teostusmõõdistamine

Geodeetiliste punktide taastamine

Tallinn, ”Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas” KGV punktide 12495 ja 3641 teisaldamine ning 569M, 290, 12411 kaitsmine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Pärnu-Tori km 5,9-12,1 teelõigu polügonomeetria rajamine, nr 1742, 8003, 208, 3645, 8007, 212, 8006 (kohalik II järk)ümberpaigutamine

Narva, KGPP PP431, PP445, PP5, PP910, PP7345, PP9807 (kohalik võrk II järk) ümberpaigaldamine ja PP3211, PP675, PP610, PP680, PP184 kaitsmine ja ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Geodeetilise mõõdistusvõrgu punkti „Pannjärve“ (punkti nr 1807, klass: tihendusvõrk) teisaldamine
Rapla, KGV punkti nr 8215 (kohalik võrk II järk) ümberpaigutamine

Pärnu kohaliku geodeetiise mõõdistusvõrgu punktide nr 3127, 4434 709, 7238, 411 (2 järk) kontrollmõõdistamine

Fundamentaalreeperi “AM” ja RTVP “Kamara99” ümberpaigaldamine

Tallinn, Pirita LO kohaliku geodeetilise võrgu punktide ülevaatus ja koondaruande koostamine

Katastritööd

Paljassaare piirkonna katastriplaani koostamine

Tallinn, Peterburi tee 105 jagamine 9-ks katastriüksuseks

Tallinn, Paldiski mnt 41 ja 43 katastritoimingud (kinnistute jagamine ja liitmine)

Endla tn 4 ja Endla tn 2// Luise tn 1//Toompuiestee 3 katastritoimingud (piiri muutmine)

Järve tn T6 katastrimõõdistamine ja Maakatastrisse kandmine

Möldri KÜ (56504:001:0422) jagamine mitmeks reaalosaks vastavalt krundijaotuskavale

2016/2017

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

 Sonda, Raudtee tn.2 ja 4 paiknevate veetorni ja raudtee depoo varemete 3D laserskaneerimine

Tartu, Lossi tn. 17, 19 ja 19a asuva Riigikohtu hoonestuse 3D laserskaneerimine

Tallinn, Kolde pst 44 hoone 3D laserskaneerimine

Viimsis, Fertilitase Tervisekeskuse 3D laserskaneerimine

Tallinn, Viru tn 23 hoone 3D laserskaneerimine ja korruseplaanide koostamine

Tallinn, Viimsi tee 13 eramu 3D laserskaneerimine

Soome, Huntsmani keemialadude skaneerimine

Kodasema tootmishoones 3D laserskaneerimine

Soome, Helsingi, Paulon ravintola laserkeilaus, 3D mudeli koostamine, 2D plaanid

Pärnu, Aia tn 30b eramu 3D laserskaneerimine, 3D mudeli koostamine, 2D plaanid

Tallinna, Pikk tn 69/Tolli tn 1 hoone 3D laserskaneerimine

Metsamäe MÜ hoonestuse 3D laserskaneerimine, 3D mudeli koostamine, 2D plaanid

Tallinna Lennujaama maa-alal paikneva Muinsuskaitse alla kuuluva kivi 3D laserskaneerimine ja dokumenteerimine (3D mudel)

Narva, Joala tn 20 hoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Lembitu tn 10 hoone osaline ja Lembitu tn 12 hoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Lai tn 22 hoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Müürivahe 33 hoone 3D laserskaneerimine ja invent. jooniste koostamine

Ääsmäe Põhikooli hoone 3D laserskaneerimine, 3D mudeli koostamine, 2D plaanid

Tallinn, Toom-Kuninga 20a hoone välisfassaadide 3D laserskaneerimine

Tallinn, Lai tn 11 hoone krt 3 ja 2 keldriruumi 3D laserskaneerimine

Tallinn, Tatari tn 21b korter 5 ja välisfassaadi 3D laserskaneerimine

Tallinn, Estonia“ teatrilava 3D laserskaneerimine

Tallinn, Pikk tn.15 hoone  fassaadide 3D laserskaneerimine

Tallinn, Uus tn.33 hoone  3D laserskaneerimine

Tallinn, Paks Margareeta  3D laserskaneerimine (Foto 1) (Foto 2)

Narva, Linda tn.2 (Vaba Lava) hoone  3D skaneerimine ja 3D mudeli koostamine, 2D plaanid

Saue Production OÜ tootmisruumide 3D modelleerimine

Tallinn, Rävala pst, Estonia pst ja Kaubamaja tn hoonete 3D skaneerimine

Tallinn, Bremeni torni ja kõrvalhoone 3D skaneerimine

Tallinn, Nõmme päästedepoo 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Tallinn, Lilleküla päästedepoo 3D laserskaneerimine ja 3D mudeli koostamine

Tallinn-Narva mnt asuva Viitna ümbersõidu rampide ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Kose-Uuemõisa rampide mõõdistamine laserskaneerimisega

Tallinn, Endla tn. 16 hoone välisfassaadide 3D laserskaneerimine

Tallinn, Toom-Kooli 7 hoone 3D laserskaneerimine, 3D modelleerimine ja inventariseerimisjooniste koostamine

Tallinn, Endla tn 16 hoone fassaadide 3D laserskaneerimine

Tallinn, Valdeku tn “Maxima” kaupluse 3D laserskaneerimine, 3D modelleerimine ja inventariseerimisjooniste koostamine (3D PDF )

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Vikingi küla  detailplaneeringuala maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Laki tn 15, 21, 23 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Viimsis, Fertilitase Tervisekeskuse maa-ala geodeetilised uurimistööd,

Tallinn, Kopli AJ juures Pelguranna tn. maa-ala geodeetilised uurimistööd

Prangli,  Weizenbergi maaüksuse (KÜ89001:002:0109) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Haapsalu, Tallinna mnt. 64a maa-ala geodeetilised uurimistööd

Sikassaare – Nasva 35 kV õhuliini ja Lahe 10kV fiidri rekonstrueerimise maa-ala geodeetilised uurimistööd

Pärnu, Aia tn 30b geodeetilised uurimistööd

Aegna saar, Tagamaa tee 1 (78401:120:0011) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Narva, Linda tn.2 (Vaba Lava) maa-ala geodeetilised uurimistööd

Ääsmäe Põhikooli maa-ala geodeetilised uurimistööd

Viimsi, Vehemaa tee ja Suur-Kaare tee vahelise maa-ala geodeetilised uurimistööd

Sõrve tee kergliiklustee projekteerimine (Vilipi teest Tuule teeni) teeprojekti maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Valdeku tn 114 (Maxima kauplus) maa-ala geodeetilised uurimistööd

 Geodeetilised tööd välisriikides

Rootsi, Takfällning (WA-800302134) ehitusgeodeetiline teenindus

Soome, KEKI-Keskustakirjasto ehitusgeodeetiline teenindus

Soome, Lasipalatsi Amos Andersonin taidemuseo ehitusgeodeetiline teenindamine

Soome, Pasilan aseman ehitusgeodeetiline teenindus

Soome, Helsingi Kalasadamas asuva silla alusraami horisontaal liidete teostusmõõdistamine

Soome, Tikkurilan toimisto ja liikekeskus ehitusgeodeetiline teenindus

Soome, Green Data Center vaihe III ehitusgeodeetiline teenindus

 Ehitus-geodeetilised tööd ja teostusmõõdistamised

Jüri, ABB tehase hoones relsside ja seadmete märkimistööd

Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 8 maa-alal asetsevate „KODA“ hoonestuse ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Tallinn, Kõrgepinge – Veskilise tn kergliiklustee ehitusgeodeetiline teenindus

Muugal, Vestla Terminali korstna ehitusgeodeetiline teenindus

Tallinn, Kopli AJ ehituse ehitusgeodeetiline teenindus

Ääsmäe kergliiklustee ehitusgeodeetiline teenindus

Harmeti tehase vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusgeodeetiline teenindus

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 2,8-6,0 Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitusgeodeetiline teenindus

Kroodi tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside ülesmõõdistamine

Tootsi-Suursoo piirkonnas tuulegeneraatorite asukohtade puuraukude märkimine

Tallinna Lennujaama AWOS andurite mõõdistamine

27 Rapla  – Järvakandi – Kergu km 26,50-28,50 tee asfaldikihtide reflektorite kontrollmõõdistamine

Tallinna Lennujaama radade rekonstrueerimisega seotud kontrollmõõdistamised ja mahtude määramine

11412 Sõrve tee (Tuule teest kuni Vilipi teeni) sidetrassi märkimine ja teostusmõõdistamine

Saue, Kadakamarja põik T1 ja T2 tänavate ehituse geodeetiline teenindus

Riigitee nr 8, Tallinn- Paldiski km 11,3 Tähetorni ristmiku ümberehitus. ehitusgeodeetiline teenindus

Põhimaantee nr 11, Tallinna ringtee. Lõik km16,2 – km17,6 ehitusgeodeetiline teenindus

Viimsi, Juura-Mere AÜ veetrassi teostusmõõdistamine

Saue valla teede kergkatete teostusmõõdistamine

Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 8 ehitusgeodeetilised märkimistööd

11412 Sõrve tee kergliiklustee ehitusgeodeetiline teenindus

Tallinn, Poordi tn ehitusgeodeetiline teenindus

Juuliku- Tabasalu ühendustee ja Instituudi tee vaheline Koru arendusala ehitusgeodeetiline teenindus

Keila staadioni ehitusgeodeetiline teenindus

Muuga Sadama kai nr 8 kraanatee märkimine

Tallinn, Tala tn. 6 hoone põranda ja kandepostide teostusmõõdistamine

Laagri, Tervise tn ehitusgeodeetiline teenindus

Jüri, Uus-Ringi tee L4 maa-ala ehitusgeodeetiline teenindus

Kehra staadioni ehitusgeodeetiline teenindus

Riigitee nr 11176 Padise – Kurkse – Harju-Risti km 0,6-9,0 kruusatee ehitusgeodeetiline teenindus

Laagri, Hoiu tn ja Vae tn ehitusgeodeetiline teenindus

Kõrvalmaantee nr 11411 km 5,41-6,44 jalgtee ehituse  ehitusgeodeetiline teenindus

Vääna kooli ristmiku ümberehituse ehitusgeodeetiline teenindus

Kodasema tootmishoones betoonvormide märkimine

Tallinn, Pääsküla depoohoone betoonist remondikanalite teostusmõõdistamine

Osula Graanulitehase koostootmisjaama koos lintkuivatiga rajamise ehitusgeodeetiline teenindus

Viimsi valla staadioni parkla ehitusgeodeetiline teenindus

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Tallinn – Vana-Narva tee pikendusel Kroodi viadukti vahesammastel olevate reeperite mõõdistamine 2016-2018

Pärnu mnt 102 hoone vajumisvaatlused ( vaatlusreeperit) IV tsükkel

 Geodeetiliste punktide taastamine

Kohaliku geodeetiliste võrgu I järgu punkti nr SA02 taastamine

Tallinn, Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu II järgu punktide nr 3659, 662, 3190 taastamine

Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu I järgu punkti nr 8156 ja II järgu punkti nr 8232 taastamine

Tallinna Lennujaama lennuraja “fixed points” punktide koordineerimine

Põrguvälja liiklussõlme KGPP nr 102, 104 (II järk) taastamine ja RTVP nr Rae97 ümbertõstmine

Hoonete invertariseerimine

Tallinn, Kliko OÜ bürooruumide mõõdistamine ja inventariseerimisjooniste koostamine

Tallinn, Laki tn 32 III korruse mõõdistamine ja inventariseerimisjooniste koostamine

Tallinn, Müürivahe tn 33 korter 3 inventariseerimisjooniste koostamine

Tallinn, Erika 3 peahoone mõõdistamine ja inventariseerimisjooniste kaasajastamine

Tallinn, Viru hotelli 1 ja 2 korruse osaline ruumide mõõdistamine

„Inventariseerimisjooniste tellimise ja parandamise raamhange” minikonkurss nr 11

Saue Production OÜ tootmisruumide plaanide uuendamine

Katastritööd

Tõrrepõhja tee; Mahe; Tahe; Tõrrepõhja liitmine 1-ks Kadastiku tee 8 maaüksuseks

Tallinn, Laki tn 15 jagamine ja 23 liitmine

Pärnu, Oja tn 2 katastrimõõdistamine

Harku, Alasniidu tee 33 piirimärgi taastamine

Tallinn, Kadaka tee 153 maa-ala katastritööd

Tallinn, Pae tn 37/Võidujooksu 18 maa-ala katastritööd

Dendroloogia

Tallinn Toom-Kuninga 20a, maa-alal dendroloogilised uurimistööd

2015

Jüri, AQ tehasehoone 3D laserskaneerimine, 3D modelleerimine ja inventariseerimisjooniste koostamine (3D PDF)

Riigi Kinnisvara AS tellimusel teostatud 15 erineva hoonekompleksi laserskaneerimine

Lõuna-Eestis 2 vana talukompleksi 3D laserskaneerimine

Tallinn, Toom-Kooli 23 hoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Sihi tn 143 hoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Vana-Viru tn 3 hoone 3D laserskaneerimine

Sinimäe koolihoone aatriumi seinte 3D laserskaneerimine ja kõveruste määramine

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 184.12-185.90 asuva Tartu ümbersõidu II ehitusala eskiisprojekti maa-ala ja hoonestuse 3D laserskaneerimine

Tallinn, Tööstuse tn 47B hoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Kohtu tn 3 hoone 3D laserskaneerimine

Purjelaeva “Katariina II” aluspõhja skaneerimine

Tallinna teletorni 3-nda liftišahti 3D skaneerimine ja modelleerimine

Soomes, Poris asuvate keemialadude 3D laserskaneerimine

Tallinna Tehnikakõrgkooli BIM Koopa uurimisprojekti raames betoon-komposiit moodulmaja 3D skaneerimine

Tallinn Liivalaia tn “Dünamo” kaupluse 3D laserskaneerimine, 3D modelleerimine ja inventariseerimisjooniste koostamine

Harkus, Järvekalda tee 33 moodulmajade tehasehoone 3D laserskaneerimine

Tallinn, Paldiski mnt 25, 25a ja 29 maa-ala ja hoonestuse välisfassaadide 3D laserskaneerimine

Rae vallas, vana talukompleksi 3D laserskaneerimine, 3D modelleerimine ja inventariseerimisjooniste koostamine

Tallinn, Vesioina tn 10 ja maa-alal paiknevate arheoloogiliste väljakaevamiste 3D laserskaneerimine ja dokumenteerimine

Tallinn, Pühavaimu 13/15 hoonete 3D laserskaneerimine

Maarjamäe loss

Eesti Elektrijaama pumplad

Karjasilla ja Tohvre talude 3D laserskaneerimine

Tallinn, Toom-Kooli tn 23 hoone 3D laserskaneerimine
Tallinn, Sihi tn 143 hoone 3D laserskaneerimine ja inventariseerimisjooniste koostamine
Tallinn, Vana-Viru tn 3 hoone 3D laserskaneerimine
Sinimäe koolihoone aatriumi seinte 3D laserskaneerimine
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 184.12-185.90 asuva Tartu ümbersõidu II ehitusala eskiisprojekti maa-ala 3D mõõdistamine ja geodeetilised uurimistööd
Tallinn, Tööstuse tn 47B hoone 3D laserskaneerimine
Tallinn, Kohtu tn 3 hoone 3D skaneerimine ja maa-ala geodeetilised uurimistööd
Purjelaeva Katariina II aluspõhja skaneerimine

Tallinn, Toom-Kooli tn 15 keldrikorruse lisamõõdistamine
Tallinna Teletorni 3-nda liftišahti 3D skaneerimine ja modelleerimine

 Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Tapa raudteeülesõidu ja lähiala maa-ala plaani kaasajastamise täiendavad geodeetilised uurimistööd

Jüri “AQ” tehase maa-ala geodeetilised uurimistööd

Imavere Graanulitehase maa-ala koondplaani koostamine

ELA 080 projekteeritava sidekaablitrassi maa-ala geodeetilised uurimistööd. Tartu- Luunja- Mäksa- Koosa- Varnja, Mäksa- Võnnu ja Lääniste- Kõnnu

Kõrvalmaantee nr 21144 Leisi-Triigi km 0,0 – 1,769 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinna Lennujaama projekteeritava huvikeskuse maa-ala plaani kaasajastamine

ELA094 projekteeritava sidekaablitrassi maa-ala geodeetilised uurimistööd. Tutermaa- Valingu, Jõgisoo- Saue- Saku, Kiisa- Kurtna Elisa lõik

ELA094 projekteeritava sidekaablitrassi maa-ala geodeetilised uurimistööd. Padise- Laitse- Muusika lõik

T-11401 Laagri-Harku maanteega külgneva jalgratta- ja jalgtee, riigimaantee teeületuskohtade, reformimata maaüksuste ja Tammelehe 55 parklate teeprojekti koostamise jaoks maa-ala geodeetilised mõõdistamistööd

Eesti presidendi suveresidentsi “Liberty” maa-ala geodeetilised uurimistööd

Leisi alajama topogeodeetilised uurimistööd

Tallinna Lennujaama reisiterminali laienduse maa-ala geodeetilised uurimistööd

Tallinn, Vesilennuki tn 5, 7, 9 maa-ala geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome, Helsingi – Metsäpurontie 4 klaasfassaadi alusraami teostusmõõdistamine (YIT objekt)

Soome, Länsisatama Matkustajaterminaali 2 ehitusgeodeetilised tööd

Soome, Huntzmani keemialadude skaneerimine

Soome, Turku Harbour, Relss-kraanatee põhjaplaatide kontrollmõõdistamine

Soome, Matinkylän Metrokeskus osat B ja C ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Kalastajanpolku rakennus ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Mäntyluodo Techinip, nafta puurtorni elementide tööstuslik mõõtmine
Soome, Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus / työ nr 42646 ehitusgeodeetiline teenindus

Ehitus-geodeetilised tööd ja teostusmõõdistamised

Imavere graanulitehase laiendamise ehitusgeodeetilised tööd

Raudtee lõigul Hiiu ülesõit kuni Klooga mastini siderajatise märkimine ja teostusmõõdistamine (30.18 km)

Tallinn, J.Kappeli tn.10A ehitusgeodeetiline teenindus

Saku, Männimaa tn teede ja trasside ehitusgeodeetiline teenindus

Laagri, Kuuse tn sõidu-ja kergliiklustee, Jaama tn sõidutee ja parkla/Urda rdtj. Parkla ja bussi ooteplatvorm ehitusgeodeetiline teenindus

Rae vald, Põrguvälja liiklussõlme ehitusgeodeetiline teenindus

Tallinn, Mustamäe Kaubanduskeskuse asfaldi, äärekivi ning haljastus – ja liikluskorralduselementide teostusmõõdistamine

Tallinn, Kalevala tn 7 ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Tallinna Lennujaama territooriumil ehitusgeodeetilised märkimistööd

Laagri, Põdrajanu tn 1 ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

Rae vald, Sinikivi tee 18 kontor-laohoone ehitusgeodeetiline teenindus

Soe küla ühisveevärgi-ja -kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimise geodeetilised tööd

Geodeetiliste punktide taastamine

Kuressaare, KGPP nr 339 (II järk) ümbertõstmine ja nr 6001 kontrollimise geodeetilised mõõdistustööd

Jõhvi, KGPP nr 549 (II järk) ümbertõstmine

VKG õlitehase Petroter 3 etteande konveieri galerii ehitusgeodeetilise alusvõrgu rajamine
Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu punkti nr C023 taastamine
Tallinn, Järveotsa tee T3 kinnistul asuva KGPP nr 3190 ümbertõstmine
Keila – Valkse lõigul geodeetilise mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamine

Hoonete invertariseerimine

RKAS “Inventariseerimisjooniste tellimise ja parandamise raamhange” minikonkurss nr 7

RKAS “Inventariseerimisjooniste tellimise ja parandamise raamhange” minikonkurss nr 5

Katastritööd

Tallinn, Suur-Sõjamäe 46A katastrimõõdistamine

Imavere vald, Kadastiku tee 8, Kadastiku tee 12, Farmi, Helde, Kadastiku tee 5, Tehase ja Tehasemaa üksuste liitmine üheks katastriüksuseks

2014

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Tallinnas, Jäätmete sorteerimiskeskuse alad

Endise SUVA vabrik

AS Santa-Maria ja Saue Production OÜ tootmisruumid

Luhamaa ja Koidula piiripunktid

Soomes, Poris asuvad keemialaod

Pärnus, Politsei- ja Piirivalveameti hooned (7tk.)

Riigi Kinnisvara AS tellimusel teostatud 8 erinevat hoonekompleksi

Tallinnas, vanalinna hooned (4tk.)

Kaks jahtlaeva

Tartu, Teaduskeskus AHHAA

Pärnu, Estonia Spa Valge ja Roheline Maja

Endise statistikaameti hoone (3D PDF)

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

ELA081 Jõgeva – Ilmatsalu lõigu maa-ala geodeetilised uurimistööd (170 ha)

AS Eesti Raudtee 5 raudteeülesõidukoha automaatsete foorisignalisatsioonide püstitamis- või rekonstrueerimisprojektide maa-ala geodeetilised uurimistööd (25 ha)

LVT 110/35/6 kV-, Põhja alajaamade ja nende vaheliste õhuliinide alade geodeetilised uurimistööd (33 ha)

Tallinn-Paldiski raudteel lõigu Hiiu ülesõit kuni Klooga mastini siderajatise proj. maa-ala geodeetilised uurimistööd (150ha)

Geodeetiliste punktide taastamine

Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu punkti nr 34 ja 35 taastamine

Kohaliku geodeetiliste tihendusvõrgu punkti Naartse_A nr 3822 ja SRP 1523 (3.klass) taastamine

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome, Matinkylöa metrokeskuse ehitusgeodeetiline teenindus

Soome, Koirasaarentie 136251 ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Yandex 9001 (DPR Fortis Lemminkäinen) ehitusgeodeetilised tööd
Soome, PTDC Logistiikkakeskus (TYL Freeway) ehitusgeodeetilised tööd (2014- …)
Soome, Urheilupuiston metrooasema (Työ nr 12210) ehitusgeodeetilised tööd (2014-2015)
Soome, HS4 Ämmäsvon rakennus jätteiden käsittelykatos / työ nr 44201 ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Kahvimylly 1385 ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Tikkurilan toimisto ja liikekeskus / työ nr 31670, ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Lanttasaaren liikekeskus ehitusgeodeetiline teenindus

Hoonete invertariseerimine

RKAS hoonete mõõdistamine. PAKETT 5. Tallinn – Ädala 4E, Ädala 4D, Süsta 15, Ankru 12, Raua 2, Keila linn – Keskväljak 8a

EKV Soodevahe väljaõppehoone sise- ja välimõõdistus

Teostusmõõdistamine

PF398 Kannikese Kellukese arengupiirkonna PON võrgu teostusmõõdistamine

2013

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Aidu karjääri topogeodeetilised uurimistööd laserskaneerimise meetodil

Pärnu Koidula Gümnaasiumi 3D skaneerimine

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi 3D laserskaneerimine

Kiriku 2/4 hoonete 3D laserskaneerimine (3D PDF)

Pärnu mnt 45 kino “KOSMOS” ehitusaegne 3D laserskaneerimine

Eesti Energia soojustorustiku koridori 3D laserskaneerimine

Kasesalu tn 10 tootmishoone kandekonstruktsioonide teostusmõõdistamine

Purjelaeva sisepõhja 3D skaneerimine

Muuga sadamas AS DBT kupli ja fermide 3D mõõdistamine

Narva Bastionimüüride 3D laserskaneerimine

Tondiraba jäähalli vundamendi kaevise 3D laserskaneerimine

Harku-Rannamõisa tee km 0.00-5.9 3D mõõdistamine laserskaneerimise meetodil

Rahumäe 2 EV Kaitseministeeriumi töökoja 3D laserskaneerimine

Ülemiste tee-ehituse (6 jaama) 3D laserskaneerimine

Suur-Sõjamäel halli 3D laserskaneerimine

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

ELA078 Otepää-Sihva-Kooraste valguskaabli projekteerimiseks maa-ala geodeetilised uurimistööd (72ha)

Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,528-33,6 maa-ala geodeetilised uurimistööd (40ha)

Tapa VÕK sektor „D“ maa-ala geodeetilised uurimistööd (80ha)

Tee nr.8 Tallinn-Paldiski km. 24.7-29.5 maa-ala geodeetilised uurimistööd (30ha)

Aidu karjääri maa-ala geodeetilised uurimistööd (150ha)

Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu –Ikla km 120,3-122,8 maa-ala geodeetilised uurimistööd (30ha)

Tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-Valga km 67.5-77.214 maa-ala geodeetilised uurimistööd (53ha)

Metsapargi MÜ (32211:003:0004) maa-ala geodeetilised uurimistööd (73ha)

Geodeetiliste punktide taastamine

KGPP nr 342 ümberpaigutamise geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome Vabariik,Fazerintie 2 ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Aallon Huippu 2 maja (Lemminkäinen Talo OY) ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Tikkurilan liike- ja toimistosrakenus / työ nr 42439, ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Malmin sairala /työ nr 44528, ehitusgeodeetiline teenindus
Prantsusmaa, Flamanville 3 tuumajaama mõõdistustööd põhikomponentide paigaldamisel (2013-2015)

Hoonete invertariseerimine

Tallinna vanalinn, Kiriku 2/4 hoone invertariseerimine

Pärnu Koidula Gümnaasiumi hoone sisemõõdistamine

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone sisemõõdistamine

Tallinna Ehituskooli osaline hoone sisemõõdistamine

Mustamäe tee 51 arhiiviruumide (2tk) mõõdistamine

Teostusmõõdistamine

Lilleküla raudteejaamas platvormide ja kergliiklustunneli teostusmõõdistamine

AS Starman sidekaevude teostusmõõdistamine

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Pärnu mnt 102 hoone vajumisvaatlused (12 vaatlusreeperit) III tsükkel

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Padula, Urda, Kitseküla raudtee platvormide ehitusgeodeetiline teenindus

Hiiu raudtee ülesõidu I ja II tee teostusmõõdistamine

Klooga – Kloogaranna KM 0+432 – 3+419 km raudtee teostusmõõdistamine

Valingu – Blokkpost 89 km I raudtee teostusmõõdistamine

Vasalemma – Keila KM 67,48-77,13 raudtee teostusmõõdistamine

Riisipere – Vasalemma KM 53,680-66,226 raudtee teostusmõõdistamine

Katastritööd

Linavästriku väikekoht 39 ja Linavästriku väikekoht 43 liitmine

2012

3D laserskaneerimine ja modelleerimine

Soome Vabariik, Valio tehase 3D laserskaneerimine

Kilu tn 11 hoone 3d laserskaneerimine

Soome Vabariik, Arctech laevakere 3D skaneerimine

PERH Lastehaigla vundamendi süvendi skaneerimine

Soome Vabariik, Ikea Raision hooviala mõõdistamine laserskaneerimise meetodil

Kiviõli tuhamäe mõõdistamine laserskaneerimise meetodil

Tallinna laululava sisekaare 3D laserskaneerimine

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

ELA 069 Suure-Jaani – Vastemõisa – Savikoti – Viljandi valguskaabli projekteerimise maa-ala geodeetilised uurimistööd (68ha)

ELA 067 Tõrvandi- Roiu- Võnnu- Ahja valguskaabli projekteerimise maa-ala geodeetilised uurimistööd (102 ha)

Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme valguskaabli projekteerimise maa-ala geodeetilised uurimistööd (92ha)

Viitna ümbruse elektrivarustuse projekteerimise maa-ala geodeetilised uurimistööd (23ha)

Aegviidu-Tapa jaamavahede maa-ala geodeetilised uurimistööd (102ha)

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome Vabariik, Salmisaarenaukio 2 ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Kauppakeskus Kluni III Aleksandrin katu 9 rekonstrueerimise ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, T041 Aviapolise tunneli ehitus / työ nr 42603, ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Ruskesaunan asema ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Alvar-Aallon katu 1 (kontorihoone) / työ nr 42596, ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Alvar-Aallon katu 5 ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Töölahden kortellin (Lemminkäinen nr 2186), ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Atlantis ja Haso (Rand ja Tuulberg Rakennus nr 1102) ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Länsisatama 20 kortelli 20800 / työ nr 1212, ehitusgeodeetilised tööd
Soome, Valio tehase seadmete mõõdistamine laserskaneerimine meetodil ja 3D modelleerimine

Hoonete invertariseerimine

Vae tn 24 ruumi mõõdistamistööd

Tähetorni 21 laohoone ruumide mõõdistamine

Teostusmõõdistamine

ELA050 Mäeltküla-Holstre-Mustla-Suislepa siderajatise mahamärkimine ning
teostusmõõdistus

ELA056 Kaberneeme-Valkla-Kuusalu-Muuksi-Leesi siderajatise mahamärkimine ning teostusmõõdistus

ELA062 Kergu-Pärnu-Jaagupi-Koonga-Lõpe siderajatise mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Soomaa 10 kV haruliini rek kaablitrasside mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

ELA015 Reola-Kambja-Valgjärve siderajatise mahamärkimine ning teostusmõõdistus

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Tallinna Ülikooli Loomemaja metallkonstruktsioonide kontrollmõõdistamine

Kukruse – Jõhvi teelõigu (km 155,9-163,2) vaatlusreeperite nivelleerimine V etapp

ABB Eesti AS nivelleerimistööd

Kukruse – Jõhvi teelõigu (km 155,9-163,2) vaatlusreeperite nivelleerimine IV etapp

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Tallinn -Paldiski, Keila – Riisipere raudtee geomeetria väljamärkimistööd ja
teostusmõõdistamine (pikkusega ca 47 km)

Lilleküla RDTJ platvormide ja kergliiklustee eh. geod. teenindus

Muuga raudteejaam tee nr 1 kapitaalremont

Raudtee geomeetria väljamärkimistööd Tallinn-Ülemiste raudtee taastamistöödel, Eesti Raudtee raudteed- I ja II tee

Pääsküla depoo rööbasteel nr 101 vaatluskanali rööpaaluse teostusmõõdistamised ja telgjoone mahamärkimine

Katastritööd

Raudtee tn 30c, 30e ja 30d erastamine

Aiandi 1A KÜ jagamine

2011

3d laserskaneerimine ja modelleerimine

Läti Vabariik, Tukumsi piimakombinaadi 3D laserskaneerimine (YouTube video)

Sillamäe vabamajandustsoonis viie mahuti 3D mõõdistamine laserskaneerimise meetodil

Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone 3D laserskaneerimine

Linnamäe hüdroelektrijaama skaneerimine

Tallinna Lennusadama 3D skaneerimine (YouTube video)

Keila silla 3D skaneerimine (YouTube video)

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Estwin 003 ELA015 Reola- Kambja- Valgjärve– proj. maa-ala geod. uurimistööd (68ha)

Geodeetilised ja geoloogilised uuringud Jõgeva linnas (45ha)

Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu km 15,4-30,7 Meoma-Alatskivi lõigu geoalus (87ha)

Geodeetiliste punktide taastamine

KGPP nr 342 ümberpaigutamise geodeetilised uurimistööd

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome, Viikin Ympäristötalo ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Saunalahti koolimaja ehitusgeodeetiline teenindus
Soome, Posiva/Onkalo tuumajäätmete keskuse ehitusgeodeetilised tööd (2011- … )
Hiina, Taishani tuumaelektrijaama ehituse, geodeetiline konsultatsioon ja mõõdistustööd reaktorite põhikomponentide paigaldamisel (2011-2013)

Hoonete invertariseerimine

AS Santa Maria ja Saue Production OÜ tootmis- ja büroohoonete I-IVkorruste sisemõõdistamine -2011-….

Metsavaikuse 41 hoone mõõdistamine

Villardi 22 bürooruumi mõõdistamine

Teostusmõõdistamine

Hakjala AJ piirkonna kaablitrasside mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Kehra-Aegviidu jaamavahe viie raudtee ülesõidu automaatsign. teostusmõõdistamine

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Jõhvi-Kukruse teelõigu nivelleerimine III tsükkel

Kukruse-Jõhvi teelõigu (km155,9-163,2) vaatlusreeperite paigaldamine ja nivelleerimine

Jõhvi-Kukruse teelõigu nivelleerimine II tsükkel

E20 T1 Tallinn-Narva mnt km 17.02, Jõelähtme ristmiku viadukt 4.1, parema niidi geodeetiline vaatlus proovikoormamise ajal

Järvevana tee ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega

Ülemiste liiklussõlme ajutise raudtee monitooring seose tunneliehitusega

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Veriora ja Jõgeva raudteejaama ehitusgeodeetiline teenindus

Tapa ja Vastse-Kuuste raudteejaamade platvormide ehitusgeodeetiline teenindus

Katastritööd

Tiigi KÜ jagamine

2010

3d laserskaneerimine ja modelleerimine

Kaatri 3D skaneerimine

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Maardu raudteejaama maa-ala geodeetilised uurimistööd (35ha)

Rakvere, Jõhvi, Vaivara, Auvere ja Narva raudteejaama reisirongi peatuskoha maa-ala geodeetilised uurimistööd (63ha)

Geodeetiliste punktide taastamine

Rohuneeme teel riiklike geodeetiliste punktide ümbertõstmine

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome, Lähteranta vabaajakeskuse ehitusgeodeetiline teenindus

Soome, Sipoon Logistikakeskuse ehitusgeodeetiline teenindus

Hoonete invertariseerimine

Tallinn, Kopli tn 25 hoone sisemõõdistamine

Viimsi, Rohuneeme mnt 85 elamu inventariseerimisplaani koostamine

Teostusmõõdistamine

Põltsamaa AJ sidekaevuni PLM125 AS Starmani sidekaabli teostusmõõdistamine

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Narva Elektrijaama turbiini mõõdistus ja turbiini vundamendi vajumisvaatlused

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Nõo-Elva jaamavahe raudtee teostusmõõdistamine

Sangaste raudteejaama 1 tee, II peatee, 3 tee ja 4 tee teostusmõõdistamine

Palupera jaama 2 tee raudtee ehitusgeodeetiline teenindus

Katastritööd

AS Tallinna Vesi maade erastamine (Kuristiku tn 11, Saare tn 8, Tööstuse tn 95a, E.Vilde tee 132a, Võsa tn 26a, Männimetsa tee 13, Voolu tn 13, Lootuse pst 72)

2009

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Nõmmküla, Kiltsi, Rakke, Vägeva, Pedja, Jõgeva, Kaarepere ja Kärkna raudteejaama reisirongi peatuskoha maa-ala geodeetilised uurimistööd (87ha)

Tapa, Sonda, Püssi, Soldina, Tabivere, Tartu, Vastse-Kuuste ja Veriora raudteejaama reisirongi peatuskoha maa-ala geodeetilised uurimistööd (60ha)

Balti AJ ja Püssi AJ maa-ala geodeetilised uurimistööd (40ha)

Geodeetiliste punktide taastamine

Saue linna polügonomeetria punkti nr 1815 taastamine

Teostusmõõdistamine

Palupera-Puka vahelise sidetrassi mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Kallaste linna ATJ sidetrassi mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Viimsi piirkonnas Elisa FOC mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Koidula raudteepiirijaama vajumisreeperite kontrollmõõdistamine

Tallinn, Pärnu mnt 102 vajumisvaatlused

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Kärkna-Tartu vahelisel raudteelõigul Amme silla raudtee ehitusgeodeetiline teenindus

Keeni raudteejaama II peatee pk 486+495 – 487+520 km teostusmõõdistamine

Sangaste – Valga raudteelõigul pk 497+700 silla teostusmõõdistamine

Jõgeva raudteejaama teede nr 1,2,4,6 ja 8 pikendamise ning pöörangute nr 1 ja 21 ehitusgeodeetiline teenindus

Järvevana raudtee ülesõidu ehitusgeodeetiline teenindus

Katastritööd

Rootsilõvi KÜ jagamine (33 üksust)

Laaksaare sadama KÜ moodustamine

Tartumaa, Sinilinnu 1 juurdelõike , Sinilinnu 2 juurdelõike , Sinilinnu 3 juurdelõike, Ülesoo 10 juurdelõike ja Ülesoo 11 juurdelõike katastrimõõdistamine

2008

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Luite tn, Suitsu tn, Veduri tn piirkonna maa-ala geodeetilised uurimistööd (19ha)

Geodeetiliste punktide taastamine

Laagri kohaliku geodeetilise alusvõrgu taastamine (kuni 6 punkti)

Hoonete invertariseerimine

Saue, Maastiku tn 20 eramu sisemõõdistamine

Kaitseministeeriumi ühe ruumi sisemõõdistamine

Teostusmõõdistamine

Põlva raudteejaama turvangusüsteemide teostusmõõdistamine

Poldre, Kiidjärve, Taevaskoja, Holvandi, Ruusa ja Ilumetsa raudtee ülesõidu side-ja turvangukaablite teostusmõõdistamine

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Valga ja Tartu raudteejaama ehitusgeodeetiline teenindus

Põlva-Veriora raudtee pk 51,38-51,78 km ja 52,80-53,80 km teostusmõõdistamine

Katastritööd

Jõhvi, Jaama tn 42a jagamine neljaks

Tallinn, Jõekalda 3a ja 5a piiride muutmine

2007

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Pärnu ringtee rekonstrueerimise tööprojekti lisa geodeetilised uurimistööd II etapp (35 ha)

Jõhvi, KM Jalaväe VÕK Viru ÜJP territooriumi geodeetilised uurimistööd (50ha)

Reola – Vastse-Kuuste raudteelõigu pk 14,0-27,3 km maa-ala geodeetilised uurimistööd (83ha)

T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt Pärnu-Vainu lõigu 1,6-6,6 km maa-ala geodeetilised uurimistööd (60ha)

Järlepa aleviku maa-ala geodeetilised uurimistööd (46ha)

Hoonete invertariseerimine

Tallinn, Raua tn 49 hoone sisemõõdistamine

Tallinn, Järve Statoili, Endla Statoili ja Sütiste Statoili teenindusjaama hoone sisemõõdistamised

Tartu, Anne Statoili teenindusjaama hoone sisemõõdistamised

Tallinn, Toomkooli 15 hoone sisemõõdistamine

Teostusmõõdistamine

Iru küla sidetrassi juurdepääsuvõrgu I etapi märkimine ja teostusmõõdistamine

Kõpu keskpinge fiidri uuendamise elektritrassi mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Deformatsioonide uuringud/vajumisvaatlused

Tallinn, IT kolledži õppehoone vahelagede nivelleerimine

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Palupera, Veriora, Vastse-Kuuste, Põlva, Keeni, Tartu ja Lagedi raudteejaamade erinevate teede ehitusgeodeetiline teenindus

Orava-Veriora raudtee jaamavahe pk 61,64-71,80 km teostusmõõdistamine (kõrguslik)

Tartu-Petseri raudtee jaamavahe pk 40,861 raudbetoonsilla renoveerimise teostusmõõdistamine

Katastritööd

AS Tallinna Lennujaama 10 KÜ dokumentide ettevalmistus notari jaoks

AS Tallinna Lennujaama kaheksa KÜ moodustamine

2006

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Jõhvi Linnapargi maa-ala geodeetilised uurimistööd (40ha)

Rahu tee, Peterburi tee ja Lagedi tee mitmetasandilise ristmiku maa-ala geodeetilised uurimistööd (81ha)

Kaitseväe Logistikakeskuse kirdeladude transporditehnika maa-ala geodeetilised uurimistööd (102ha)

Geodeetilised tööd välisriikides

Soome, Olkiluoto OL3 tuumaelektrijaama ehitusgeodeetiline teenindus (2006-…)

Hoonete invertariseerimine

Kohila, Kuusiku tn.15 hoone mõõdistamine

Teostusmõõdistamine

Assaku JPV, obj.V464 sidetrasside mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Oisu-Arkma, obj.VT534 sidetrassi mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Tabasalu-Muraste, obj.F644, VO006 sidetrassi mahamärkimine ja teostusmõõdistamine

Kallavere ja Muuga vahelise elektivarustuse teostusmõõdistamine

Roosaare kvartali tänavavalgustuse märkimine ja teostusmõõdistamine

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Põlva-Ruusa, Veriora-Orava, Tallinn-Ülemiste, Põlva-Veriora, Ülemiste-Lagedi, Tartu-Reola, Kabala-Sonda. Orava-Kliima jaamavahede ehitusgeodeetiline teenindus

Kabala-Sonda raudteelõigul pk.226,5-234,8 km relsi koordineerimine

Orava-Kliima raudteelõigu pk 71,98-79,90 km teostusmõõdistamine (kõrguslik)

Katastritööd

Loo MÜ jagamine 10 katastriüksuseks

2005

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd)

Pärnu ümbersõidutee maa-ala geodeetilised uurimistööd (170ha)

Nurste-Emmaste VK, obj.PF205 proj.valguskaabli maa-ala geodeetilised uurimistööd (27ha)

Hoonete invertariseerimine

AS Veho Eesti hoone sisemõõtmised

Teostusmõõdistamine

Vastse-Kuuste-Taevaskoja FOC ja vaskkaablite, obj.F485 märkimine ja teostusmõõdistamine

Kärla-Kihelkonna-Lümanda FOK, obj.F537 märkimine ja teostusmõõdistamine

Klaasi kinnistu elektrivarustuse ja FOC, obj.F516, F535 märkimine ja teostusmõõdistamine

Pala-Kokora sidekaablitrassi, obj.F552 märkimine ja teostusmõõdistamine

Raudtee ehitusgeodeetilised tööd

Tartu, Valga, Kiltsi ja Orava raudteejaama ehitusgeodeetiline teenindus

Sillamäe sadama raudtee, Kohila raudtee harutee, Tapa depoo raudtee ehitusgeodeetiline teenidnus

Katastritööd

Tapa-Jõhvi raudteelõigu FOC registreerimine katastris