2007. majandusaasta tulemused stabiilsed

OÜ Geo S.T. 2007 majandusaasta konsolideeritud käive oli 24,5 milj. krooni ja puhaskasum 0,9 milj. krooni. Sellest emaettevõtte Geo S.T. käive oli 9,7 milj. krooni, mis on 3% vähem kui 2006.aastal ja palgakulu oli 4,6 milj. krooni, mis on 35% rohkem, kui 2006.aastal. Kokku teostati töid 243 objektil. Topo-geodeetilisi mõõdistusi tehti 64 objektil üldpindalaga ca 572 ha. Ehitusgeodeetilisi töid tehti ca 4,3 milj. krooni eest ja kommunikatsioonide teostusmõõdistamisi teostati 51 objektil kogupikkusega ca 126 km. Suurimad raudtee ehitusgeodeetilise teenindusega seotud objektid olid Tartu-Põlva-Orava lõigul. Hüdrograafilisi mõõdistustöid teostati 24 objektil. Lisaks teostati hoonete sisemõõtmisi, rajati geodeetilisi kohalikke alusvõrke ja teostati katastritöid. Suurimateks projektideks olid osalemine Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama ehitusel (geodeetiliste tööde järelevalve) ja Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise ehitusgeodeetiliste tööde teostamine.