2008.aasta tulemused head

OÜ Geo S.T. majandusaasta käive auditeerimata andmetel oli 9,5 milj. krooni ja tööjõukulu oli 5,2 milj. krooni, mis on 12% rohkem, kui 2007.aastal. Kokku teostati töid 168 objektil. Topo-geodeetilisi uurimistöid tehti 44 objektil üldpindalaga ca 120 ha. Ehitusgeodeetilisi töid tehti ca 5,3 milj. krooni eest ja kommunikatsioonide teostusmõõdistamisi teostati 76 objektil kogupikkusega ca 60 km. Suurimad raudtee ehitusgeodeetilise teenindusega seotud objektid olid Tartu-Valga lõigul. Hüdrograafilisi mõõdistustöid teostati 10 objektil. Lisaks teostati hoonete sisemõõtmisi, rajati geodeetilisi kohalikke alusvõrke ja teostati katastritöid. Suurimaks lõpetatud objektiks oli Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise ehitusgeodeetiliste tööde teostamine. Ettevõtte olulisemaiks projektiks oli jätkuvalt osalemine Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama OL3 ehitusel (geodeetiliste tööde järelevalve ja seadmete paigaldamine).