Alates 3.augustist töötab Geo S.T. OÜ kolmanda juhatuse liikmena Jüri Pärtna.

Jüri Pärtna on 1984.aastal lõpetanud Moskva Riikliku Geodeesia ja Kartograafia Ülikooli (MIIGAiK).
Jüri Pärtna on töötanud geodeedina Riiklikus Ehitusuuringute Instituudis (REI) ning AS-s Geoestonia. 1993.aastal asutas AS Geomark, mille ainuomanik ja juht oli kuni 2007.aastani, kui müüs ettevõtte enamusosaluse.
Jüri omab töökogemust Soomes, Venemaal, Ukrainas, Taanis.
1993-2004 oli Jüri Pärtna Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse liige ja juhatuse esimees. Jüri on osalenud geodeesia ja maakorralduse kutsestandardite ning geodeesia valdkonna nõuete loomisel. Omab kutsekvalifikatsiooni Geodeet V.
Uue juhatuse liikme vastutusvaldkond on ettevõtte arendustegevus.