AS Eesti Energia Võrguehituse raamleping geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa ja Järvamaa piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks.