Author: Margus Sarapik

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

15.08.2018 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Riina Soosalu.

Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2015 standardi nõuetele.

HDS (High Definition Surveying) koolitus

Geo S.T. OÜ tellis Leica Geosystems’ilt HDS (High Definition Surveying ) ehk laserskaneerimise koolituse ettevõtte viiele töötajale, mis viidi läbi Leica Geosystems’i koolitaja poolt.
Koolitus sisaldas teoreetilist ja praktilist osa ning kestis 4 päeva. Selle käigus tutvuti laserskaneerimise põhimõtetega, erinevate skanneritega ning punktipilve töötlemise tarkvaraga.
Koolituse käigus teostati välimõõtmised laserskanneriga Leica ScanStation C10. Mõõdistati Geo S.T. bürood seest ja väljast ning SailInvest OÜ tellimusel merekaater. Andmetöötluseks kasutati tarkvara Leica Cyclone, Leica CloudWorks ning AutoCad. Praktilise töö põhjal õpiti punktipilvede ühendamist, punktipilvede töötlemist ning CAD mudelite koostamist.