Deformatsioonide uuringute/vajumisvaatluste referents

 

 • Võru Maksimarketi juurdeehituse vajumisvaatlused  -2015
 • Topi raudteeviadukti koormuskatsetamise mõõdistamine  -2014
 • Pärnu, Metsa tn 21 koolihoone vajumisreeperite kontroll -2013
 • Pärnu mnt 102 hoone vajumisvaatlused (12 vaatlusreeperit) III tsükkel -2013
 • Tallinna Ülikooli Loomemaja metallkonstruktsioonide kontrollmõõdistamine-2012
 • Kukruse – Jõhvi teelõigu (km 155,9-163,2) vaatlusreeperite nivelleerimine V etapp-2012
 • ABB Eesti AS nivelleerimistööd-2012
 • Kukruse – Jõhvi teelõigu (km 155,9-163,2) vaatlusreeperite nivelleerimine IV etapp-2012
 • Jõhvi-Kukruse teelõigu nivelleerimine III tsükkel-2011
 • Kukruse-Jõhvi teelõigu (km155,9-163,2) vaatlusreeperite paigaldamine ja nivelleerimine-2011
 • Jõhvi-Kukruse teelõigu nivelleerimine II tsükkel-2011
 • E20 T1 Tallinn-Narva mnt km 17.02, Jõelähtme ristmiku viadukt 4.1, parema niidi geodeetiline vaatlus proovikoormamise ajal-2011
 • Järvevana tee ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega-2011
 • Ülemiste liiklussõlme ajutise raudtee monitooring seose tunneliehitusega-2011
 • Narva Elektrijaama turbiini mõõdistus ja turbiini vundamendi vajumisvaatlused-2010
 • Koidula raudteepiirijaama vajumisreeperite kontrollmõõdistamine-2009
 • Tallinn, Pärnu mnt 102 vajumisvaatlused-2009
 • Tallinn, IT kolledži õppehoone vahelagede nivelleerimine-2007
 • Tartu tunnalkollektori K2 vajumisvaatluste reeperite paigaldamine ja loodimine-2004