Geo S.T. OÜ ja Domus Kinnisvara Vahendus OÜ koostöö

OÜ Geo S.T. ja Domus Kinnisvara Vahendus OÜ on sõlminud 30.03.2006 sõbraliku koostöö lepingu. Ühiste huvide eesmärgina nähakse vastastikku kasuliku koostöö arendamist ja klientide teenindamisel kvaliteetse teenuse pakkumist.