Geo S.T. OÜ on CLGE GA Tallinn sponsor

Geo S.T. OÜ toetab üritust CLGE General Assembly in Tallinn 16.-17.09.2011.

CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) on Euroopa riikide geodeetide ja geomaatika valdkonna ühinguid ning liitusid ühendav organisatsioon. Ühingusse kuulub 34 liikmesriiki. Lisaks kõikidele EL riikidele on CLGE liikmeteks on ka Šveits, Norra, Island, Horvaatia, Venemaa, Moldova ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. Delegaatide kaudu esindab CLGE 78-t organisatsiooni, mille liikmete koguarv ulatub sadadesse tuhandetesse. Lähemalt vt www.clge.eu.

Ürituse korraldaja on Eesti Geodeetide Ühing. EGÜ on asutatud 1926. Aastal ning ühendab isikuid, kelle tegevusala on seotud geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute ja kaardistamisega. EGÜ on rahvusvaheliste organisatsioonide FIG (International Federation of  Surveyors) ja CLGE liige. Lähemalt vt www.egu.ee.

Tallinnas toimuva CLGE Peaassamblee teemaks on INSPIRE direktiiv, mille juurutamiseks Eestis on alates 15.02.2011 kehtestatud uus Ruumiandmete Seadus. Ruumiandmetest keskendutakse taristutele, eeskätt maa-aluste tehnovõrkude andmetele, nende kvaliteedile ja kättesaadavusele.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) eestvõttel on algatatud TehnoRajatiste AndmeHalduse (TRAH) projekt, mille eesmärgiks on sooritada jõuline hüpe Eesti tehnorajatiste andmete arenduses. Tehnorajatiste kasvav olulisus nõuab, et nende, valdavalt maa alla peidetud, elutähtsate rajatiste osas toimiksid kvaliteetseid andmeid sisaldavad kaasaegsed andmebaasid. Heade infosüsteemide olemasolu võimaldab avariide vältimise ning projekteerimise-ehitamise protsessi tõhustamise näol riigil ja tema kodanikel säästa olulisi ressursse.

Tehnorajatiste ruumiandmed tekivad geodeetide töö tulemusena, mistõttu on ka nemad huvitatud nimetatud andmete paremast haldamisest ja kättesaadavusest.

CLGE peaassambleel keskendutakse Euroopa riikide kogemustele kirjeldatud valdkonnas. Samuti on Eestil võimalus tutvustada meil hästi toimivaid süsteeme, aga leida ka ideid kitsaskohtade raviks.