Geodeetilised tööd ehitusplatsil

o    Hoonete märkimistööd – hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine, ehitusaegne kontrollmõõdistamine.

o    Teede märkimistööd – ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.

o    Tehnovõrkude märkimistööd – ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.

o    Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine.

o    Kontrollmõõdistamine – erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised.

o    Muud märkimistööd.

2010sugis-052