Laserskaneerimise koolitus Kehtna MTK maamõõtmise eriala õpilastele

13.05.2011 viidi Geo S.T. OÜ ruumides läbi laserskaneerimise koolitus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli maamõõtmise eriala õpilastele.
4 tunnise koolituse käigus tutvustati laserskaneerimise tehnoloogiat, lasrskannereid ning tööprotsessi alates ettevalmistusest kuni lõpptulemuseni.
Praktilise tööna teostati välimõõdistus Geo S.T. OÜ laserskanneriga Leica ScanStation C10.
Koolitusel osalesid Kehtna MTK poolt 8 õpilast ning 2 õpetajat – Ain Jõgi ja Erni Ajaots.
Koolituse viisid läbi Jüri Pärtna, Gunnar Grünbaum ja Tanel Baumann.