Valmis Tallinna Lennujaama maa-ala digitaalplaan

Vastavalt AS Tallinna Lennujaam ja Geo S.T. OÜ vahelisele lepingule koostasime Tallinna Lennujaama territooriumi kohta kaasajastatud digitaalplaani mõõtkavas 1:500 koos maa-aluste tehnovõrkudega. Plaan koostati maa-alal pindalaga 256 ha, kaevusid oli ca 2200 tükki, mille kohta koostati tehniliste andmete tabelid. Varasemaid uurimistöid ja teostusmõõdistamisi, mis läbi töötati oli ca 150. Antud digitaalplaani on võimalik vastavalt uuendustele tulevikus kaasajastada ja on Tellijale suureks abiks nii planeeringute ja arenguplaanide koostamisel kui ka igapäevasel lennujaama käitamisel.