Ettevõttes toimus kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamine

26.04.2007 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamise raames välisaudit, mille viisid läbi Lloyd’s Register Quality Assurance juhtaudiitor Tõnu Kumari ja audiitor Feliks Siirak. Auditi käigus puudusi ja mittevastavusi ei leitud, küll aga leiti kolm parendusvaldkonda (SFI). Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2000 standardi nõuetele. Järgmine korraline välisaudit toimub 2008.aasta jaanuaris.