Geo S.T. OÜ-le väljastati uus ISO sertifikaat standardi ISO 9001:2015 alusel

24 oktoobril 2017 väljastas sertifitseerimisasutus Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Geo S.T. OÜ-le eduka resertifitseerimise tulemusena järgneva sertifikaadi:

Kvaliteedijuhtimisüsteem vastavalt standardile ISO 9001:2015

ISO 9001 on standard, millega kehtestatakse nõuded kvaliteedijuhtimise süsteemidele. See aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel teha tõhusamat tööd ja tõsta klientide rahulolu taset.

ISO 9001:2015 on standardi uus versioon, mis asendab eelmist versiooni (ISO 9001:2008). Standardi uus versioon paneb suuremat rõhku juhtkonna kaasamisele ja organisatsiooni riskijuhtimisele.

ISO sertifikaat tõendab klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte suudab täita endale võetud kohustusi ning on pühendunud tegevusprotsesside pidevale parendamisele ja klientide rahulolule.