Geo S.T. OÜ teostab mõõdistustöid Prantsusmaal valmivas FA3 tuumaelektrijaamas

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP sõlmisid lepingu august 2013, insener-geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Prantsusmaal, Flamanville rajatava 3-nda tuumareaktori (FA3) ehitusel.

Geo S.T. OÜ pakub mõõdistusteenust suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.