Geodeetiliste punktide taastamise referents

 • Kuressaare, KGPP nr 339 (II järk) ümbertõstmine ja nr 6001 kontrollimise geodeetilised mõõdistustööd – 2015
 •  Jõhvi, KGPP nr 549 (II järk) ümbertõstmine – 2015
 • Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu punkti nr C023 taastamine – 2015
 • Tallinn, Järveotsa tee T3 kinnistul asuva KGPP nr 3190 ümbertõstmine – 2015
 • Keila – Valkse lõigul geodeetilise mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamine – 2015
 • Kohaliku geodeetiliste põhivõrgu punkti nr 34 ja 35 taastamine – 2014
 • Kohaliku geodeetiliste tihendusvõrgu punkti Naartse_A nr 3822 ja SRP 1523 (3.klass) taastamine – 2014
 • KGPP nr 342 ümberpaigutamise geodeetilised uurimistööd-2013
 • Kohtla-Järve, RGPP 513 ümbertõstmine-2011
 • Rohuneeme teel riiklike geodeetiliste punktide ümbertõstmine-2010
 • Saue linna polügonomeetria punkti nr 1815 taastamine-2009
 • Laagri kohaliku geodeetilise alusvõrgu taastamine (kuni 6 punkti)-2008