Järvevana tee äärse ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine

Seoses ehitusobjekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. seoses Järvevana tee alt ehitatava tunneli ehitamisega ning sulundseinade paigaldamisega teostama ajutiselt ümbersuunatud Ülemiste-Tallinn raudtee ja raudtee mulde geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus paigaldatakse vajumisreeperid ja sulundseinadele monitooringuprismad (reflektorid) ning rajatakse vaatlusjaamad. Monitooringut teostakse tunneli ehitamise ajal ajutise raudtee piirkonnas.