Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis õppivatele maamõõtjatele viidi läbi 3D laserskaneerimist tutvustav õppepäev

Laserskaneerimise õppepäev sisaldas ettekannet, kus rääkisime erinevatest 3D laserskanneri tüüpidest, täpsustest, failiformaatidest, mitmetest punktipilve tööluse võimalustest, teenuse tarbijate sihtgrupist ja viimases osas andsime põhjaliku ülevaate OÜ Geo S.T. poolt teostatud põnevamatest töödest.

Lisaks näidati kohapeal OÜ Geo S.T.-s kasutusel olevaid Leica C10 ja Trimble TX5 laserskannereid koos lisavarustusega.
Teostati näidisskaneerimine ja punktipilvede registreerimine. Kõik huvitatud said instrumente ka lähemalt proovida.

IMG_20150304_134037

IMG_20150304_124228