Korraline välisaudit

09.02.2005 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance juhtaudiitor Tõnu Kumari. Auditi käigus puudusi ja mittevastavusi ei leitud, küll aga leiti neli vaatlustulemust. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem vastab jätkuvalt ISO 9001:2000 standardi nõuetele. Järgmine korraline välisaudit toimub 2005. aasta novembris.