Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

  • 04.09.2016 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Riina Soosalu. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC) ei leitud.
    Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.