Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

15.08.2018 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Riina Soosalu.

Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2015 standardi nõuetele.