Kvaliteet

Geo S. T. OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem vastab rahvusvahelistele kvaliteedistandardi nõuetele ISO 9001:2008.

Selle kinnituseks on Lloyd Register Quality Assurance meie ettevõttele väljastanud kvaliteedisertifikaadi.


Kvaliteedisertifikaat tõendab, et Geo S.T.-l on süsteemne  kvaliteedijuhtimissüsteem , mis võimaldab kliendil rakendatud sisemisi protsesse paremini mõista  ja vastab kliendi ootustele.

Geo S.T. OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär: geodeetilised mõõdistustööd,
3D laserskaneerimine, katastrimõõdistamine ja konsultatsioonid eespool nimetatud valdkondades.

ISO-9001-and-UKAS-Mark

 

Kvaliteedipoliitika

OÜ Geo S.T. edu aluseks on klientide ja oma töötajate rahulolu ning efektiivne töökorraldus.
See on saavutatud alljärgnevalt:
–       kõrge kvalifikatsiooniga töötajad tagavad kiire ja täpse töö;
–       koostööle orienteeritud klienditeenindusel;
–       igaüks ettevõttes vastutab oma tööülesannete korrektse ja õigeaegse täitmise eest,
töö kvaliteedi kontroll geodeesias nn. ”kahel käel”;
–       ettevõte toimib vastavalt tegevusvaldkonda reglementeerivatele seadustele jm normdokumentidele;
–       kaasaegse tehnika kasutamine tagab paindlikkuse, mobiilsuse ja suutlikkuse;
–       ettevõte arendab ja parendab pidevalt nii oma protsesse, juhtimissüsteeme kui ka ennast tervikuna.