Raudtee rekonstrueerimine lõigul Tartu-Valga

Geo S.T. on sõlminud lepingu Soome firmaga OY VR-Rata Ab ehitusgeodeetiliste tööde teostamiseks raudtee rekonstrueerimiseks lõigul Tartu-Valga. 2008 aastal teostakse töid kokku 31 km ulatuses ja järgmistes jaamavahedes Nõo-Elva-Palupera, Keeni-Sangaste ning Nõo, Elva, Keeni ning Ropka raudteejaamades.