Riigihanke „Kesk-Peipsi sadamate uurimis-ja projekteerimistööd“ on edukalt lõpetatud ja tellijale üle antud

Riigihanke tööd teostati etteantud mahus ja anti üle Tellijale tähtaegselt.