Olkiluoto tuumaelektrijaama ehitusegeodeetiliste järelevalve tööde lepingu pikendamine

Geo S.T. pikendas kaheks aastaks lepingut Ramboll Finland OY-ga ehitusgeodeetiliste järelevalve tööde teostamiseks Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama ehitusel. 2005 a. detsembris Ramboll Finland OY-ga sõlmitud lepingu järgselt on meie tegevusvaldkond peatöövõtja (Areva ANP) poolt tellitav ehitusgeodeetiline järelvalve. Ehitatav tuumaelektrijaam OL3 on Soomes arvult viies tuumaenergial tööle hakkav elektrijaam ning on ainulaadne uutel tööpõhimõtetel baseeruv tuumaelektrijaam. Selle jaama reaktori toodab ja paigaldab Prantsuse firma Framatome, maailma kõige suurema auruturbiini rajab selles jaamas Siemens Saksamaalt. Ehituse suurusest annab aimu märkimisväärne betooni kogus mida projekti järgi peaks kuluma 250000 m3, millest piisaks 5000 keskmise suurusega kortermaja ehitamiseks. Geo S.T. on antud projektiga seotud alates 2006.aastast ja välislähetusel viibib pidevalt 2 meie insener-geodeeti.