Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise ehitusgeodeetilisi töid teostab OÜ Geo S.T.

Geo S.T. on sõlminud lepingu Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise ehitusgeodeetiliste tööde teostamiseks konsortsiumiga, kuhu kuuluvad AS Talter, AS Eesti Ehitus, AS ASPI, AS TREV-2 ja Lemminkäinen OY. Ehitus hõlmab perrooni rekonstrueerimis- ja laiendustöid, ruleerimistee pikendust, perrooni sademe- ja kuivendusvee kogumissüsteemi rekonstrueerimist ja päästeõppuste ala laiendamist. Lepingu tähtaeg on märts 2008.