Teeehituse objekt Moldovas

Geo S.T. on sõlminud lepingu ja osutab ehitusgeodeetilise järelevalve teenust Moldovas asuva R3 Chisinau-Hincesti vahelise tee rekonstrueerimisel.