Geodeesia

Topo-geodeetilised tööd (geodeetilised uurimistööd) – (Tehtud tööd)

Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärgiks on lähteandmete saamine vajalikeks maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks.
Selle töö tulemusel koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mille arhitekt või projekteerija saab võtta oma töö aluseks.

geost_topo_plaan

Geoalus peab vastama “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale”.
Geoalusel on tavaliselt kujutatud ka maa-alused tehnovõrgud, maapinna kõrgused ning samakõrgusjooned. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega.
Maa-aluste kommunikatsioonide mõõdistamine teostatakse vastavalt vajadusele ja tellija soovidele. Kui on olemas täpne – mõõtkavas – geodeetiline maa-ala plaan, siis on projekteerijal hea oma tööd teha ning tellijana võite kindel olla, et ka looduses reaalselt kõik sinna sobib, kuhu oli planeeritud.

Geodeetiliste punktide taastamine – (Tehtud tööd)

Kõrgtäpsed geodeetilised tööd

Geodeesia alased konsultatsioonid

Geodeetiliste tööde järelevalve

Geodeetilised tööd välisriikides – (Tehtud tööd)