Täiendavad teenused

Katastrimõõdistamine, piiripunktide kontroll ja väljamärkimine – (Tehtud tööd)

Detailplaneeringute koostamine

Geoloogilised ja geotehnilised uuringud

Ehitusgeoloogilised uuringud