Topo-geodeetilised tööd

Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärgiks on lähteandmete saamine vajalikeks maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks.

Selle töö tulemusel koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mille arhitekt või projekteerija saab võtta oma töö aluseks.

geost_topo_plaan

Geoalus peab vastama “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale”.

Geoalusel on tavaliselt kujutatud ka maa-alused tehnovõrgud, maapinna kõrgused ning samakõrgusjooned. Geodeetiline alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega.

Maa-aluste kommunikatsioonide mõõdistamine teostatakse vastavalt vajadusele ja tellija soovidele. Kui on olemas täpne – mõõtkavas – geodeetiline maa-ala plaan, siis on projekteerijal hea oma tööd teha ning tellijana võite kindel olla, et ka looduses reaalselt kõik sinna sobib, kuhu oli planeeritud.

 

Meie poolt teostatud suuremad topo-geodeetilised tööd