Väo raudteeviadukti monitooring

Seoses ehitusobjekti „E20 Loo Maardu teelõigu (km 9,0-17,4) rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. teostama Väo raudteeviadukti geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus rajatakse koostöös ehitajaga vaatlusjaamad, paigaldatakse raudteeviadukti sammastele monitooringuprismad ja vajumisreeperid. Monitooringut teostakse enne Väo raudteeviadukti ja Peterburi maantee alt tunneli rajamist, tunneli ehituse ajal ja hilisema ekspluatatsiooni käigus.