Author: Raili

Geo S.T. on jätkuvalt usaldusväärne koostööpartner

Äripäeva Infopank kinnitab, et on teist aastat järjest väljastanud ettevõttele usaldusväärse ettevõtte sertifikaadi. Sertifikaadi pälvinud ettevõtte krediidihinnang on viimase aasta jooksul olnud järjepidevalt hea. See tähendab, et puuduvad võlad riigi ning koostööpartnerite ees, ettevõtte majandusaasta aruanded ja maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt, majandusnäitajad on head ning ettevõtte taust on korras. Ainult 7% Eesti ettevõtetest vastavad “Usaldusväärne ettevõte 2024” märgise nõuetele.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

09.08.2023 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Riina Soosalu. Auditi käigus olulisi mittevastavusi ei tuvastatud, tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2015 standardi nõuetele. Soovitus jätkuvaks heakskiiduks ja uute sertifikaatide väljastamiseks on antud.

Geo S.T. on usaldusväärne koostööpartner

Äripäeva Infopank kinnitab, et on väljastanud ettevõttele “Usaldusväärse ettevõtte 2023” sertifikaadi. Sertifikaadi pälvinud ettevõtte krediidihinnang on viimase aasta jooksul olnud järjepidevalt hea. See tähendab, et puuduvad võlad riigi ning koostööpartnerite ees, ettevõtte majandusaasta aruanded ja maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt, majandusnäitajad on head ning ettevõtte taust on korras. Ainult 6% Eesti ettevõtetest vastavad “Usaldusväärne ettevõte 2023” märgise nõuetele.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

22.08.2022 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Riina Soosalu. Auditi käigus olulisi mittevastavusi ei tuvastatud, tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2015 standardi nõuetele. Soovitus jätkuvaks heakskiiduks ja uute sertifikaatide väljastamiseks on antud.

Koostöö ja vastutustundlik suhtumine aitavad ettevõttel kriisist tervena väljuda

ärileht.ee 08.mai 2020 15:08

GEO S.T. OÜ – EDUKAS EESTI ETTEVÕTE 2020

Rahvusvaheline krediidiinformatsiooni ettevõte AS Creditinfo Eesti tunnistab, et Geo S.T. OÜ on andnud oma panuse Eesti majanduse arengusse ja ausasse ärikultuuri ning saavutanud 2019. aasta majandusandmete põhjal reitingu A (HEA).

Creditinfo Reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommete koondhindena.

GEO S.T. OÜ on jätkuvalt AA tasemel krediidireitinguga ettevõte!

Oleme uhked, et viimase majandusaasta aruande põhjal on ettevõttele GEO S.T. OÜ arvestatud krediidireiting, mis on kõrgel AA tasemel.
AA reiting on väga hea tulemus, seda omab vaid 6,8% Eesti ettevõtetest.
Tunnistus

Geo S.T. OÜ-le väljastati uus ISO sertifikaat standardi ISO 9001:2015 alusel

24 oktoobril 2017 väljastas sertifitseerimisasutus Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Geo S.T. OÜ-le eduka resertifitseerimise tulemusena järgneva sertifikaadi:

Kvaliteedijuhtimisüsteem vastavalt standardile ISO 9001:2015

ISO 9001 on standard, millega kehtestatakse nõuded kvaliteedijuhtimise süsteemidele. See aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel teha tõhusamat tööd ja tõsta klientide rahulolu taset.

ISO 9001:2015 on standardi uus versioon, mis asendab eelmist versiooni (ISO 9001:2008). Standardi uus versioon paneb suuremat rõhku juhtkonna kaasamisele ja organisatsiooni riskijuhtimisele.

ISO sertifikaat tõendab klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte suudab täita endale võetud kohustusi ning on pühendunud tegevusprotsesside pidevale parendamisele ja klientide rahulolule.

 

Tallinna Tehnikakõrgkooli BIM Koopa uurimisprojekti raames betoon-komposiit moodulmaja 3D skaneerimine

Geo S.T. OÜ andis oma panuse Tallinna Tehnikakõrgkooli BIM Koopa uurimisprojekti raames valminud moodulmaja mõõdistusel.

DSC_0686

Kodasema OÜ poolt ehitatud betoon-komposiit moodulmaja on ca 3×7 m suurune betoonist 2.krs eluhoone.

DSC_0687

Moodulmaja 3D skaneerimise eesmärgiks oli:

  1. luua skaneerimisega hoone praktiline mudel ja võrrelda seda olemasoleva BIM projektmudeliga
  2. luua tahhümeetrilise mõõdistusega hoone praktiline mudel ja võrrelda seda skaneeringu põhjal loodud praktilise mudeliga

DSC_0688

Valminud töö tulemusi kajastatakse hilisemates Tallinna Tehnikakõrgkooli Rakendusgeodeesia valdkonna lõputöödes.

Geo S.T. OÜ geodeedid rahvusvahelises OFFSHORE projektis “MOHO-NORD”

Alates 05.2015 osaleb Geo S.T. OÜ naftaplatvormi  komponentide tootmisprotsessis.

Projekti nimeks on “MOHO-NORD ” ja töö lõpptellijaks Prantsusmaa kütusetootja TOTAL. Tegemist on Geo S.T. esimese nn. OFFSHORE projektiga.
Nafta platvorm paigaldatakse Aafrikasse, Kongo Demokraatliku Vabariigi ranniku vetesse.

Tööde sisuks on elementide 3 dimensionaalne kontroll kogu tootmis- ja paigaldusprotsessi käigus.
Töid teostatakse Soome Vabariigis, Mäntyluotos,  Technip Finlandile kuuluvas metallelementide tootmistehases.

IMG_20150717_065031

Kuna töö tähtaeg on lühike ja töö iseloom keeruline, töötavad geodeedid kahes vahetuses.
Tänaseks on projektiga seotud juba 3 Geo S.T. geodeeti.
Geodeetilistest instrumentidest on kasutusel Leica Industrial seeria tahhümeetrid (TDA5000, TDA5005 ja TDRA 6000), ja täpsed tööstustähiste komplektid. Tarkvaradest on kasutusel Leica Axys ja Spatial Analyzer.

IMG_20150714_082622

Projekti valmimine peaks jääma selle aasta sisse. Samas on paralleelselt alustatud ka kahe uue projektiga ning tööd peaksid jätkuma ka uuel aastal.

Järgmine lehekülg »