Author: Raili

Narvas, Viktoria bastioni müüride 3D laserskaneerimine

07-08.2013 teostas Geo S.T. OÜ 3D laserskaneerimist Narvas, kus skaneeriti Viktoria bastioni müüride välispind.

Skaneerimise tulemiks koostati müüri detailne pinnamudel programmiga AutoCad® Civil 3D® rekonstrueerimise käigus kasutatava materjali mahtude leidmiseks.

Geo S.T. OÜ teostab mõõdistustöid Prantsusmaal valmivas FA3 tuumaelektrijaamas

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP sõlmisid lepingu august 2013, insener-geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Prantsusmaal, Flamanville rajatava 3-nda tuumareaktori (FA3) ehitusel.

Geo S.T. OÜ pakub mõõdistusteenust suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

03.09.2013 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC) ei leitud.
Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Geo S.T OÜ-le väljastati 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal. Krediidiinfo reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants-, ja maksekommete koondhindena.

Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal krediidireitingu AA (Väga hea).

Geo S.T. OÜ-le väljastati 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

2013_est_aa

Geo S.T. OÜ spetsialistid nõustavad mõõdistustöid Hiinas valmivates TSN1 ja TSN2 tuumareaktorites.

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP uuendasid 09.08.2011 sõlmitud lepingut geodeesia alaste konsultatsioonide jätkamiseks Hiinas, Guangdongi provintsi rajatavate TSN1 ja TSN2 tuumareaktorite ehitusel.

Geo S.T. OÜ geodeedid pakuvad tehnilist tuge nii kõrgtäpse 3D alusvõrgu rajamisel kui ka suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

24.05.2012 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC), korrigeerimis- (RC) ja parendusvaldkondi (SFI) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Geo S.T. astus ICC Eesti liikmeks

ICC Eesti on loodud Eesti Väliskaubanduse Liidu liikmeskonna ja juhtorganite baasil. ICC on ainulaadne üleilmne äriorganisatsioon, mis ühendab ja esindab rahvusvahelises äris osalejaid kogu maailmas. Lähemalt vt www.icc-estonia.ee

Uus raamleping Eesti Energia Võrguehitus AS-iga

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud uue töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tallinna ja Maardu piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks. Eelmise aasta lepingu raames teostati töid 116-l erineval objektil.

Geodeetiliste punktide andmekogu muutub riiklikuks

15. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus geodeetiliste punktide andmekogu asutamise koos andmekogu põhimäärusega, mis muudab senise Maa-ameti sisemise andmekogu riiklikuks. Andmekogusse kantakse andmed geodeetiliste tööde, võrkude, punktide ning märkide kohta; lisaks geodeetiliste võrkude mõõtmisandmed ning andmed nende teisenduste kohta. Geodeetilised punktid* on olulised selleks, et ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis täpselt määrata mistahes objekti asukoht. Igal geodeetilisel punktil on koordinaadid, mille alusel koostatakse näiteks topograafilisi kaarte; tehakse ehituseelseid töid alates projektide koostamisest kuni ehitiste märkimiseni looduses; täpsustatakse kinnistu piire; kaardistatakse kaevandusalasid jne. Andmekogu on avalik ja kättesaadav kõigile huvilistele Maa-ameti geoportaali kaudu.

Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/127122011006

Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis.

Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89.

Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003

 

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »