Uudised

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

06.05.2011 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC), korrigeerimis- (RC) ja parendusvaldkondi (SFI) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Võtame tööle Soome töökogemusega ehitusgeodeete

Võtame tööle Soome töökogemusega ehitusgeodeete

Tööülesanded
 • Geodeetilised tööd Soome Vabariigis
Nõudmised kandidaadile
 • erialane haridus ja vastav töökogemus
 • robot-tahhümeetri kasutusoskus
 • arvutikasutamisoskus (graafika-ja erialased programmid)
 • Soome keele oskus
 • võime hakkama saada võõras keskkonnas
 • hea suhtlemisoskus
 • õppimise- ja arenemise võime
 • täpsus, korrektsus ja kohusetunne
 • töötahe ja lojaalsus
Kasuks tuleb
 • geodeedi kutsetunnistus
 • autojuhilubade olemasolu
 • kogemus rahvusvahelistes projektides osalemises
Omalt poolt pakume
 • väljakutseid pakkuvat tööd
 • kaasaegseid töövahendeid
 • väärilist töötasu
 • koolitus-ja arenguvõimalust
Tööle asumise aeg kohe

Kandideerimise soov saata e-postiga aadressil margus@geost.ee

Täiendav info:

Margus Sarapik
+372 5066853

 

Esimene Leica C10 laserskanner Eestis ja Baltimaades

29.03.2011 sai Geo S.T. OÜ kätte kauaoodatud laserskanneri Leica C10.

Leica C10 näol on tegemist kaasaegseima seadmega maapealse skaneerimise valdkonnas. Leica C10 võimaldab mõõdistada kuni 300 m raadiuses kiirusega 50 000 punkti sekundis. Saadava pinnamudeli täpsus on 2 mm. Mõõdistada on võimalik nii täielikus pimeduses, kui lume- ja vihmasajus. Leica C10 on varustatud sisseehitatud digikaameraga, mis võimaldab laserkiire abil saadava punktipilve ühendada digitaalse fotoga.

Leica C10 on esimene ja seni ainuke nii Eestis kui Baltimaades. Soomes on praegu kasutusel 1 ning kogu maailmas 500 sellist laserskannerit.

Laserskaneerimine on uus ja väga kiirelt arenev tehnoloogia, mis võimaldab saada ümbritsevast situatsioonist väga kiiresti suure täpsusega 3-mõõtmelist informatsiooni. Kasutatakse seda väga erinevates valdkondades, näiteks hoonete fassaadide mõõdistamine, topograafia, mõõdistamine kaevandustes ja tunneliehitustel, ehituste kontrollmõõdistamine, deformatsioonide uurimine, kultuurimälestiste mõõdistamine, kriminalistika, liiklusõnnestuste ja katastroofide uurimine jne.

Seade hangiti koostöös Geosystems Eesti OÜ ja Nordea Finance Estonia AS-ga.

Büroohoone ehitus Soomes

1.märtsil alustas Geo S.T. koostöös Soome ettevõtte Pentti Hannukainen Ky-ga geodeetilisi töid büroohoone ehitusel Käpyläs, Helsingis.

Riigikogu võttis vastu ruumiandmete seaduse

Riigikogu võttis neljapäeval vastu Maa-ametis välja töötatud ruumiandmete seaduse, millega tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse ja luuakse õiguslikud alused Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga kooskõlas oleva Eesti ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamiseks.

Ruumiandmete seadus sätestab avaliku võimu kandjate kohustused enda kasutuses olevate ruumiandmete haldamisel, jagamisel teiste avaliku võimu kandjatega ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning olemasolevate ruumiandmete avalikustamisel.

Ruumiandmete seadusega antakse vajalikud õigus- ja haldusnormid Eesti rahvusliku ruumiandmete infrastruktuuri loomiseks, mis on osaks üle-euroopalisest infrastruktuurist. Eesti ruumiandmete infrastruktuur põhineb Eesti geodeetilisel süsteemil, aadressiandmete süsteemil ja Eesti topograafia andmekogu andmetel.

Seadus sätestab geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, koha-aadresside määramise riikliku järelevalve ning vastutuse geodeetiliste märkide kaitse nõuete rikkumise eest.

Ruumiandmete seadus loob alused ja eeldused ka riigi hallatavate ruumiandmete kasutusse andmiseks erasektorile ning riigi kogutud ruumiandmete pinnalt lisaväärtust pakkuvate ruumiandmeteenuste väljaarendamiseks ettevõtjate poolt. Seadus kohustab avaliku võimu kandjaid tegema nende valduses olevad ruumiandmekogumid kõigile kättesaadavaks, kasutades selleks loodud võrguteenuseid.

AS Eesti Energia Võrguehituse raamleping geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa ja Järvamaa piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks.

Koolimaja ehitus Soomes

  Geo S.T. osutab ehitusgeodeetilist teenust Espoo linna Saunalahti koolimaja ehitusel.

 

HDS (High Definition Surveying) koolitus

Geo S.T. OÜ tellis Leica Geosystems’ilt HDS (High Definition Surveying ) ehk laserskaneerimise koolituse ettevõtte viiele töötajale, mis viidi läbi Leica Geosystems’i koolitaja poolt.
Koolitus sisaldas teoreetilist ja praktilist osa ning kestis 4 päeva. Selle käigus tutvuti laserskaneerimise põhimõtetega, erinevate skanneritega ning punktipilve töötlemise tarkvaraga.
Koolituse käigus teostati välimõõtmised laserskanneriga Leica ScanStation C10. Mõõdistati Geo S.T. bürood seest ja väljast ning SailInvest OÜ tellimusel merekaater. Andmetöötluseks kasutati tarkvara Leica Cyclone, Leica CloudWorks ning AutoCad. Praktilise töö põhjal õpiti punktipilvede ühendamist, punktipilvede töötlemist ning CAD mudelite koostamist.

Haabneeme kohaliku geodeetilise põhivõrgu taastamine

AS Lemminkäinen Eesti tellimusel teostas Geo S.T. perioodil august-oktoober 2010.a. seoses Rohuneeme tee rekonstrueerimisega hävinenud kohaliku geodeetilise põhivõrgu punktide taastamise. Hävinenud punktide asemele paigaldati 3 uut geodeetilise põhivõrgu punkti. Tööd teostati etteantud mahus vastavalt Maa-ameti juhendile „Kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhend“ ja anti üle Tellijale tähtaegselt.

Logistikakeskuse ehitus Soomes

Geo S.T. osutab ehitusgeodeetilist teenust Sipoos logistikakeskuse ehitusel.

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »