Geo S.T. OÜ teostab mõõdistustöid Prantsusmaal valmivas FA3 tuumaelektrijaamas

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP sõlmisid lepingu august 2013, insener-geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Prantsusmaal, Flamanville rajatava 3-nda tuumareaktori (FA3) ehitusel. Geo S.T. OÜ pakub mõõdistusteenust suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

03.09.2013 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Geo S.T OÜ-le väljastati 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal. Krediidiinfo reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants-, ja maksekommete koondhindena. Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal krediidireitingu AA (Väga hea). Geo S.T. OÜ-le väljastati 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

Geo S.T. OÜ spetsialistid nõustavad mõõdistustöid Hiinas valmivates TSN1 ja TSN2 tuumareaktorites.

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP uuendasid 09.08.2011 sõlmitud lepingut geodeesia alaste konsultatsioonide jätkamiseks Hiinas, Guangdongi provintsi rajatavate TSN1 ja TSN2 tuumareaktorite ehitusel. Geo S.T. OÜ geodeedid pakuvad tehnilist tuge nii kõrgtäpse 3D alusvõrgu rajamisel kui ka suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

24.05.2012 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC), korrigeerimis- (RC) ja parendusvaldkondi (SFI) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Geo S.T. astus ICC Eesti liikmeks

ICC Eesti on loodud Eesti Väliskaubanduse Liidu liikmeskonna ja juhtorganite baasil. ICC on ainulaadne üleilmne äriorganisatsioon, mis ühendab ja esindab rahvusvahelises äris osalejaid kogu maailmas. Lähemalt vt www.icc-estonia.ee

Uus raamleping Eesti Energia Võrguehitus AS-iga

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud uue töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tallinna ja Maardu piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks. Eelmise aasta lepingu raames teostati töid 116-l erineval objektil.

Geodeetiliste punktide andmekogu muutub riiklikuks

15. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus geodeetiliste punktide andmekogu asutamise koos andmekogu põhimäärusega, mis muudab senise Maa-ameti sisemise andmekogu riiklikuks. Andmekogusse kantakse andmed geodeetiliste tööde, võrkude, punktide ning märkide kohta; lisaks geodeetiliste võrkude mõõtmisandmed ning andmed nende teisenduste kohta. Geodeetilised punktid* on olulised selleks, et ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis täpselt määrata mistahes objekti asukoht. Igal geodeetilisel Loe edasi…

Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis. Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89. Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003  

Geo S.T. OÜ 2011. aasta kehtiv krediidireiting on AA

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal. Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. 2011. aasta kehtiv krediidireiting AA (Väga hea). See tähendab, et Geo S.T. kuulub 10% Eesti edukamate ettevõtete hulka. Geo S.T. OÜ-le väljastati 2011. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

Geo S.T. OÜ on CLGE GA Tallinn sponsor

Geo S.T. OÜ toetab üritust CLGE General Assembly in Tallinn 16.-17.09.2011. CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) on Euroopa riikide geodeetide ja geomaatika valdkonna ühinguid ning liitusid ühendav organisatsioon. Ühingusse kuulub 34 liikmesriiki. Lisaks kõikidele EL riikidele on CLGE liikmeteks on ka Šveits, Norra, Island, Horvaatia, Venemaa, Moldova ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. Delegaatide Loe edasi…

Videoklipid laserskaneerimisest

Valminud on videoklipid mõningatest Geo S.T. OÜ poolt skaneeritud objektidest: Ramboll Eesti AS tellimusel skaneeritud Keila sild Nordecon AS tellimusel skaneeritud ja modelleeritud Lennusadama angaaride   betoonkonstruktsioonid.

3D-skaneerimine muudab maailmapärandi igaveseks

http://forte.delfi.ee/news/digi/3d-skaneerimine-muudab-maailmaparandi-igaveseks.d?id=50546275&l=fplead

Lennusadama laserskaneerimine

Geo S.T. OÜ teostas Nordecon AS tellimusel Tallinna Lennusadama hoone betoonkonstruktsioonide laserskaneerimise. Töö eesmärgiks oli betoonkonstruktsioonide teostusmõõdistus. Välitöö teostati ühe päevaga. Skaneeriti ca 20 seisu. Saadud punktipilve mudelist on võimalik saada lõikeid ning koostada nii 2D jooniseid kui 3D cad-mudel.

Järvevana tee äärse ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Seoses ehitusobjekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. seoses Järvevana tee alt ehitatava tunneli ehitamisega ning sulundseinade paigaldamisega teostama ajutiselt ümbersuunatud Ülemiste-Tallinn raudtee ja raudtee mulde geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus paigaldatakse vajumisreeperid ja sulundseinadele monitooringuprismad (reflektorid) Loe edasi…

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »