Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis õppivatele maamõõtjatele viidi läbi 3D laserskaneerimist tutvustav õppepäev

Laserskaneerimise õppepäev sisaldas ettekannet, kus rääkisime erinevatest 3D laserskanneri tüüpidest, täpsustest, failiformaatidest, mitmetest punktipilve tööluse võimalustest, teenuse tarbijate sihtgrupist ja viimases osas andsime põhjaliku ülevaate OÜ Geo S.T. poolt teostatud põnevamatest töödest. Lisaks näidati kohapeal OÜ Geo S.T.-s kasutusel olevaid Leica C10 ja Trimble TX5 laserskannereid koos lisavarustusega. Teostati näidisskaneerimine ja punktipilvede registreerimine. Kõik huvitatud Loe edasi…

Täiustasime tehnikaparki lisaks olemasolevale Leica C10 skännerile ka uue Trimble TX5 skänneriga

Esimesed tööd on tehtud ja esmamuljed väga head. Trimble TX5 näol on tegemist kerge, täpse ja väga kiire skänneriga, mis võimaldab mõõta juba kuni 1 milj. punkti sekundis. Maksimaalne mõõtekaugus 120m. Kombineerides mõlemaid skännereid oleme nüüd võimelised teostama erinevaid laserskaneerimise projekte palju efektiivsemalt!

RKAS-i tellimusel teostatud Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Pärnu L. Koidula Gümnaasiumi 3D laserskaneerimine

06-09.2013 teostati 3D skaneerimistöid rekonstrueeritavates Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja Pärnu L. Koidula Gümnaasiumis. Kahe koolimaja peale tuli skaneeritavat põrandapinda ca 15 000m2 . Minimaalne punktitihedus skaneeritaval pinnal jäi vahemiku 2×2 cm. Skaneerimise tulemusel valmis mõlemast koolimajast programmiga Autodesk® Revit® hoonete 3D mudel, lisaks vormistati korruste plaanid, lõiked ja hoone vaated.

Narvas, Viktoria bastioni müüride 3D laserskaneerimine

07-08.2013 teostas Geo S.T. OÜ 3D laserskaneerimist Narvas, kus skaneeriti Viktoria bastioni müüride välispind. Skaneerimise tulemiks koostati müüri detailne pinnamudel programmiga AutoCad® Civil 3D® rekonstrueerimise käigus kasutatava materjali mahtude leidmiseks.

Geo S.T. OÜ teostab mõõdistustöid Prantsusmaal valmivas FA3 tuumaelektrijaamas

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP sõlmisid lepingu august 2013, insener-geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Prantsusmaal, Flamanville rajatava 3-nda tuumareaktori (FA3) ehitusel. Geo S.T. OÜ pakub mõõdistusteenust suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

03.09.2013 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Geo S.T OÜ-le väljastati 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal. Krediidiinfo reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants-, ja maksekommete koondhindena. Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal krediidireitingu AA (Väga hea). Geo S.T. OÜ-le väljastati 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

Geo S.T. OÜ spetsialistid nõustavad mõõdistustöid Hiinas valmivates TSN1 ja TSN2 tuumareaktorites.

Geo S.T. OÜ ja AREVA NP uuendasid 09.08.2011 sõlmitud lepingut geodeesia alaste konsultatsioonide jätkamiseks Hiinas, Guangdongi provintsi rajatavate TSN1 ja TSN2 tuumareaktorite ehitusel. Geo S.T. OÜ geodeedid pakuvad tehnilist tuge nii kõrgtäpse 3D alusvõrgu rajamisel kui ka suurt täpsust nõudvatel reaktori seadmete ja komponentide paigaldusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

24.05.2012 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC), korrigeerimis- (RC) ja parendusvaldkondi (SFI) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

Geo S.T. astus ICC Eesti liikmeks

ICC Eesti on loodud Eesti Väliskaubanduse Liidu liikmeskonna ja juhtorganite baasil. ICC on ainulaadne üleilmne äriorganisatsioon, mis ühendab ja esindab rahvusvahelises äris osalejaid kogu maailmas. Lähemalt vt www.icc-estonia.ee

Uus raamleping Eesti Energia Võrguehitus AS-iga

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud uue töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tallinna ja Maardu piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks. Eelmise aasta lepingu raames teostati töid 116-l erineval objektil.

Geodeetiliste punktide andmekogu muutub riiklikuks

15. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus geodeetiliste punktide andmekogu asutamise koos andmekogu põhimäärusega, mis muudab senise Maa-ameti sisemise andmekogu riiklikuks. Andmekogusse kantakse andmed geodeetiliste tööde, võrkude, punktide ning märkide kohta; lisaks geodeetiliste võrkude mõõtmisandmed ning andmed nende teisenduste kohta. Geodeetilised punktid* on olulised selleks, et ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis täpselt määrata mistahes objekti asukoht. Igal geodeetilisel Loe edasi…

Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis. Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89. Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003  

Geo S.T. OÜ 2011. aasta kehtiv krediidireiting on AA

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal. Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. 2011. aasta kehtiv krediidireiting AA (Väga hea). See tähendab, et Geo S.T. kuulub 10% Eesti edukamate ettevõtete hulka. Geo S.T. OÜ-le väljastati 2011. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

Geo S.T. OÜ on CLGE GA Tallinn sponsor

Geo S.T. OÜ toetab üritust CLGE General Assembly in Tallinn 16.-17.09.2011. CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) on Euroopa riikide geodeetide ja geomaatika valdkonna ühinguid ning liitusid ühendav organisatsioon. Ühingusse kuulub 34 liikmesriiki. Lisaks kõikidele EL riikidele on CLGE liikmeteks on ka Šveits, Norra, Island, Horvaatia, Venemaa, Moldova ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. Delegaatide Loe edasi…

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »